Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.12.2014

Minsteprisene klare

Mekling ga torskepris på 16 kr

Minsteprisen på den største torsken blir på 16 kroner. Dette er 1,25 kroner opp etter at meglingen nå er gjennomført om de nye minsteprisene. Prisene gjelder fra onsdag 17. desember.

Første forhandlingsrunde av nye minstepriser ble gjennomført 9. desember. Partene sto da for langt fra hverandre til at man kunne bli enige. Industrien tok et brudd. Meklingsnemnda ble varslet og partene ble 15. desember innkalt til mekling i Tromsø. Resultatet fra meklingen er nå klart.

Norges Råfisklag har fastsatt nye minstepriser for de to største størrelsene av torsk i samsvar med tilrådingen fra meklingsnemnda – en økning på kr 1,25 fra gjeldende minstepriser. Øvrige minstepriser for torsk og andre arter/produkter ble det oppnådd enighet om og framgår av etterfølgende oversikt.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med onsdag 17. desember 2014 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 16,00 (+ kr 1,25)
Torsk 2,5-6,0 kg kr 13,50 (+ kr 1,25)
Torsk 1,0-2,5 kg kr 11,75 (+ kr 0,75)
Torsk under 1,0 kg kr 10,00 (+ kr 0,25)

Sei over 2,3 kg kr 10,00 (+ kr 0,25)

Rødspette minst 650 g kr 5,50 (tidligere fri prisdannelse)

Rogn av torsk til konsum kr 5,00 (- kr 1,00 )