Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2015

Minsteprisene heves

Oppdatert liste

Råfisklaget og fiskeindustrien ble tirsdag enige om økte minstepriser for alle størrelser av torsk, sei og for den største hysa. Det ble også enighet om økte minstepriser for en rekke andre arter.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har altså blitt enige om vårens og sommerens nye minstepriser for fisk. Det ble brudd og mekling mellom partene i desember 2014. Sett i lys av dette, er det både viktig og gledelig at man i dag kom fram til enighet om alle de nye minsteprisene, heter det i en pressemelding om forhandlingsresultatet.

-Golvet i førstehåndsmarkedet for omsetningen mellom fiskere og kjøpere er på plass, understrekes det i meldingen fra partene. Det er Råfisklaget og fiskeindustrien ved Sjømat Norge, NSL og Fiskekjøpernes forening som forhandler om prisstrukturen.

Se fullstendig liste over de nye prisene i vedlagte link.