Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.12.2017

«Min side» hos Råfisklaget

Ny tjeneste

Norges Råfisklag lanserer en ny digital «Min Side». Med denne kan hverdagen til fiskere, fiskekjøpere og fryselagre i Råfisklagets distrikt bli mer sømløs og effektiv.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lang tid. Vi er veldig fornøyde med nå å kunne sette det ut i livet og la fiskere og fiskekjøpere lære verktøyet å kjenne. Her styrker vi våre kjernetjenester, med mål om å gjøre det bedre, enklere og raskere for fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen i en pressemelding mandag.

Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til og med Finnmark. Samvirket omsetter fangst fra nærmere 5 800 fartøy til rundt 260 fiskekjøpere/-mottak. I 2016 var samlet omsetning på 11,5 milliarder kroner. «Min Side» er et ledd i å gjøre denne markedsplassen mer åpen for brukerne.

– Tilgjengelighet, brukervennlighet og kvalitet er nøkkelord i alt vi gjør. Dette digitaliseringsprosjektet utnytter de store mulighetene som ligger i teknologien. «Min side» skal gi aktørene oppdaterte tall og informasjon i sanntid, sier Nielsen.

En forlengelse av kjernetjenestene

«Min side» erstatter dagens løsning for selvbetjening og er ellers laget for å fungere like bra på mobil, nettbrett og datamaskin. Den bygger både på innspill fra brukerne og på Norges Råfisklags egne erfaringer gjennom mange år.

– Dette er et løpende prosjekt. Teknologien er i rask utvikling, og vi vet at det vil komme ideer og forslag til videreutvikling når brukerne begynner å bruke plattformen for fullt, sier Benedicte Nielsen.

«Min Side» er bygd opp slik at brukerne selv kan skreddersy sin egen startside ut fra behov, ved å velge og sortere sine favoritter.

– Dette er en forlengelse av våre kjernetjenester, som vi håper fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene i vårt distrikt får god nytte av. Å bli mer effektive kan frigjøre ressurser og styrke villfisknæringen på andre områder, sier Nielsen.

Bedre oversikt

«Min Side» vil gi fiskerne og fiskekjøperne mulighet til å få oversikt i sanntid. For fiskerne betyr det, blant annet, at når fisken er levert og Råfisklaget har mottatt seddelen, så er restkvantumet på kvoten oppdatert og synlig når de logger seg inn på sin profil. Her ser de også saldoen i sanntid, det innebærer at med en gang en seddel er godkjent så vil fiskeren kunne se hvor mye penger de har til utbetaling.

Skulle de trenge penger før opprinnelig utbetalingsdato, så kan de bestille forskudd direkte inne på siden sin – kun ved et enkelt tastetrykk.

Kjøperne vil nå via «Min side» kunne ha løpende oversikt over utestående mot Råfisklaget og hvor mye som gjenstår før de når kredittgrensen.

Lansert mandag 18. desember

– Det er viktig for oss å fortsatt ha en tett dialog og et nært samarbeid med både fiskere, fiskekjøpere og fryselagre. Det presiseres derfor at vi fortsatt vil være like tilgjengelige som vi er i dag. Tjenestene våre blir de samme, de er nå bare enda mer tilgjengelig for de det betyr mest for, sier Benedicte Nielsen.