Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.05.2018

Millioner til plastforskning

FHF utlyser 5 millioner

Hvordan kan sjømatnæringen redusere sine utslipp? Hvor mye plast stammer fra næringen? FHF har satt av fem millioner til forskning for økt kunnskap om hvordan sjømatnæringen kan redusere utslipp av plast og få økt kunnskap om mikroplast og nanoplast i fisk.

FHF lyser ut midler til økt kunnskap om hvordan næringen kan redusere sitt plastavfall samt til forekomst av mikro- og nanoplast i fisk. I alt ligger det fem millioner kroner i denne potten opplyser Fiskeri- og havbrukes næringens forskningsfond i en pressemelding onsdag.

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Vi trenger også mer kunnskap om mikro- og nanoplast i fisken. Hvor mye er det? Er det av betydning for mattrygghet, fiskehelse og kvalitet? De rike havressursene Norge rår over blir stadig viktigere for landet. Forutsetningen er at vi tar vare på miljøet.

Utlysningen er delt i to tema:

Tema 1: Hvordan kan norsk sjømatnæring redusere sine utslipp av plast og mikroplast, og hvilke utfordringer og løsninger finnes knyttet til utslipp av plast og mikroplast fra næringen?

Tema 2: Kunnskap om forekomst av mikroplast og nanoplast i fisk

 Konkurranseutsettingen skjer ved at FHF foretar en åpen utlysning. FHF har avsatt inntil 5 millioner kroner totalt for denne utlysningen. 3 millioner for tema 1 og 2 millioner for tema 2. Forutsatt at de oppfyller kriteriene for utlysningen og får tilfredsstillende evaluering tar FHF sikte på å etablere inntil tre prosjekt for hvert tema. Enkeltsøknader skal rettes mot et av temaene.

Full utlysningstekst kan lastes ned her