Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.03.2018

Millioner til opprenskning

Vil leie to fartøy

Fiskeridirektoratet skal i 2018 for første gang gjennomføre to opprenskningstokt av tapte fiskeredskaper. De ønsker å leie havgående fartøy til oppdragene i mai og august. Det bes samtidig om at tap av redskaper meldes inn.

I arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskerivirksomhet vil Fiskeridirektoratet i 2018 gjennomføre to tokt, melder direktoratet på sin nettside.

Til dette ønsker Fiskeridirektoratet å leie fartøy med tilpasset utrustning, samt god lagerkapasitet (se mer informasjon under)

Unikt med flere tokt

Gjermund Langedal er toktansvarlig og opplyser til Norges Fiskarlag at det er første gang Fiskeridirektoratet utlyser og gjennomfører to slike opprenskningstokt.

Anbudene har en ramme på mellom en og fire millioner kroner hver og er utlyst i henhold til internasjonale anbudskrav i EU.

Langedal sier han håper oppdragene skal være aktuelle for norske fartøy.

-Vi behøver mannskap med kunnskap om forholdene både i Barentshavet og langs norskekysten og fartøy som har utrustning til denne viktige jobben, sier han.  

Ønsker mer informasjon

I forberedelsene til opprenskningstoktene leggers innmeldte tap av redskap til grunn for planleggingen. Han sier det er meldt inn mange funn av snøkrabbeteiner fra andre fangstgrupper, samtidig som det er lav innmelding av tapte teiner fra snøkrabbefiskere.

-Fiskeridirektoratet har derfor grunn for å anta at det er en god del tap som ikke er meldt inn. Jeg vil derfor spesielt be fiskere som har tapt snøkrabbeteiner gjennomgår sine data og melde inn disse tapene om de ikke alt har gjort det, oppfordrer Langedal.

Oppdragene

Det første oppdraget er på 25 til 40 døgn og er planlagt å starte i uke 21, i mai. Operasjonsområdet vil være i Smutthullet og eventuelt den østlige delen Svalbardsonen.

Det andre oppdraget har en varighet på 30 til 40 døgn og er planlagt med oppstart i uke 33, som er midt i august. Operasjonsområdet for dette toktet vil være på fiskefeltene langs norskekysten.

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no. Doffin referanse: 2018-142831.

Fiskeridirektoratet opplyser at det etter registrering gis tilgang til relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter deres anvisning.

Tilbudsfrist er mandag 2. april 2018 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til:

Se informasjon om hvordan du melder du tap av redskaper (ekstern link)