Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.02.2022

Million-utlysninger

Næringsforskning

FHF tar nå ut prioriteringene i årets handlingsplan og søker ny kunnskap i flere retninger på vegne av sjømatnæringen. Fangst og levendelagring av makrellstørje er ett av prosjektene, og hva må til for å få de beste hodene til næringen i fremtiden?

Fangst av makrellstørje og pukkellaks, bearbeiding av små hvitfisk, redusert avrenning fra fisketransport og biosikker bruk av brønnbåt er noe av det FHF, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering i 2022 søker kunnskap om.

Et stort antall forskningsprosjekter er til enhver tid i gang gjennom FHF og mange nye utlyses i disse dager.En rekke av dem har søknadsfrister i mars og april.

Blant annet gjelder dette utvikling av metodikk for fangst og overføring av makrellstørje for levendelagring. Det er satt av 2,5 millioner til dette prosjektet.Det doble, gis for kunnskap knyttet til effektiv bearbeiding av små torsk, hyse og sei.

Det er ikke bare direkte næringsrettet kunnskap som søkes, blant annet kan vi også peke på at FHF nylig lyste ut inntil tre millioner kroner for å kartlegge kunnskap og erfaringer som eksisterer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring, og hvordan denne kunnskapen utnyttes.

Grep for kompetanse

-Det er ingen enkel oppgave å spå om framtiden, ei heller hvilken kompetanse som vil være nødvendig og etterspurt for at sjømatnæringen skal kunne videreutvikles i tråd med endringene i samfunnet ellers. Dette skriver blant annet Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea.

På vegne av FHF og sjømatnæringen skal  inn i et nytt FHF-prosjekt der Møreforsking og ÅKP/NCE Blue Legasea skal lede arbeidet med å fremskaffe kunnskap om hvilke kompetansebehov sjømatnæringen har for framtiden, blant annet sett i lys av at nye teknologier tas i bruk og nye driftsformer etableres.

Prosjektet har fått navnet Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring.

I omtalen av prosjektet skrives det blant annet at «Vi må være offensive og tørre å tenke tanker for fremtiden hvis vi skal være best i verden også i årene framover. Sentrale spørsmål er: Hva vil vi med sjømatnæringen? Hvordan kan vi sikre flest mulig arbeidsplasser og god økonomi for både fiskeflåte og industri? Hva slags utstyr har vi kompetanse og økonomi til å utvikle, og hvordan vil det påvirke kompetansebehovet?

Snart skal de sette i gang med å utforske disse spørsmålene i samarbeid med næringen. Arhaug skriver at de ser frem til gode diskusjoner og til å løfte blikket sammen.

Fremtiden innhenter oss, og det gjelder å henge med. Når det gjelder kompetansebehov i fremtiden må sjømatnæringen selv ta styringen. Foreløpig vet vi bare at smarte hjerner bør tas imot med åpne armer. Kanskje innenfor felt næringen ikke så som relevante for få år siden.»