Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2015

Milliardmåned for torskefisk

Tidenes april

Aldri tidligere har eksportverdien væt høyere i en aprilmåned. Tall fra sjømatrådet viser at Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,16 milliarder kroner i april. Det er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor.

Et vinterfiske som har vært preget av både sent skreiinnsig og en økt eksport av ferskfisk til andre markeder, har ført til at vårt viktigste torskemarked Portugal, ikke har fått kjøpe like mye torsk som i fjor. Det har nå ført tiløkte priser og rekordstor eksport av saltfisk i april måned, sier Ove Johansen bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd.

Eksporten av saltfisk, både hel og filet,økte med 107 millioner kroner til totalt 263 millioner kroner i april. Det er enøkning på 69 prosent fra april i fjor. Målt i volumøkte saltfiskeksporten med 17 prosent til totalt 6 675 tonn i april.

Portugal var største marked og kjøpte 90 prosent av all saltfisk i april, til en verdi av 227 millioner kroner. Det er enøkning på 69 prosent fra samme måned i fjor. Prisen på saltfisk til Portugal harøkt med 47 prosent sammenlignet med april i fjor var i april på kroner 39,60 per kilo.

Prisvekst for klippfisk

Norge eksporterte klippfisk for 196 millioner kroner i april. Det er enøkning på 12 prosent eller 21 millioner kroner fra april i fjor. Målt i volum ble det eksportert 4 373 tonn klippfisk i april. Det er en nedgang på 16 prosent eller 833 tonn fra april i fjor. Gjennomsnittligøkte prisen for klippfisk med 34 prosent fra april i fjor.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 116,4 millioner kroner. Det er enøkning på 16,9 millioner kroner fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen økte med 47 prosent fra april i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 69,4 millioner kroner i april. Det er enøkning på 3,3 millioner kroner fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen på klippfisk seiøkte i april med 21 prosent fra april i fjor.

Største enkeltmarked for klippfisk i april var Portugal. Det ble eksportert klippfisk til Portugal for 55 millioner kroner i april. Det er en nedgang på 24 millioner kroner fra april i fjor.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert hel tørrfisk for 15 millioner kroner i april. Det er en nedgang på 45 prosent fra april i fjor. Totalt ble det eksportert 159 tonn tørrfisk i april. Det er en nedgang på 55 prosent fra samme tid i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 67 tonn til en verdi av 8,7 millioner kroner. Det er en nedgang på 60 prosent eller 13 millioner kroner fra april i fjor. Prisen var i gjennomsnitt kroner 129,51 per kilo, som er 47 prosent høyere enn for april i fjor.

Prisvekst for fryst

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukterøkte i april med 39,6 millioner kroner til totalt 241 millioner kroner. Det er hel rundfryst sei som står for størst vekst, fra 2 500 tonn til 3 326 tonn. Samtidig var det en prisøkning for hel fryst sei på 37 prosent, fra kroner 12,60 til 17,27 per kilo. Fryst hel torsk har en prisvekst på 49 prosent i april, som forklarer verdiveksten på 10 millioner kroner, samtidig som eksportert volum ble redusert med 25 prosent.

Eksporten av fryst filetøker fra 61,5 til 94,7 millioner kroner i april. Volumetøker med 23 prosent, mens gjennomsnittsprisenøker med 25 prosent.

Sterk måned for ferskfisk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 344 millioner kroner i april. Det er enøkning på 35 prosent eller 89,7 millioner kroner fra april i fjor. Eksporten av ferske torskefiskprodukter målt i volumøkte med 16 prosent. Prisen for ferske produkter har i gjennomsnitt ogsåøkt med 16 prosent i samme periode.

Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket skrei og i april ble det eksportert skrei for 24 millioner kroner fordelt på 902 tonn. Gjennomsnittprisen var kroner 26,71 per kilo. For fersk torsk var eksportverdien 193,3 millioner i april. I tillegg er det eksportert oppdrettet og oppforet torsk for 11,3 millioner kroner.

Eksporten av fersk filetøkte med 8,8 millioner til 53,4 millioner kroner i april. Det aller meste av dette er fersk torskefilet. Prisen var i gjennomsnitt kroner 65,52 per kilo. Det er enøkning på 10 prosent fra april i fjor.