Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2018

Miljø på Råfisklaget

Russland og Norge

Marin forsøpling settes på dagsorden under årsmøtet til Norges Råfisklag. Både Fiskarlaget og russiske fiskerkolleger deltar under sekvensen. Årsmøte holdes onsdag og torsdag i Tromsø.

– Det er et viktig tema som tas opp og ikke minst er det viktig at vi får synliggjort både samarbeidet og den gode dialogen som er mellom norske og russiske fiskere på miljøområdet. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

I sitt foredrag vil Kjell Ingebrigtsen komme inn på det mer enn ti år lange samarbeidet som har vært med russiske fiskeriorganisasjoner i Nordvest-Russland, der samarbeidet med Fiskeriindustriunionen i Nord (FIUN) er sentralt.

Konstituert generaldirektør Konstantin V. Drevetnyak kommer også til Tromsø for å informere om russiske fiskeres påkobling og arbeid med miljø og marint avfall. Drevetnyak har bakgrunn fra russisk havforskning og kommer fra stillingen som direktør for havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk.

– Jeg kjenner ham som en grundig og dyktig kollega og ser frem til at vi sammen kan synliggjøre betydningen av den langvarige relasjonen mellom næringene i nord.

I sitt foredrag vil Ingebrigtsen også peke på at det nå også innenfor fiskerinæringen er et utvidet fokus på miljø. Fiskarlaget har nylig vedtatt en miljøstrategi der holdningsskapende arbeid og internasjonalt samarbeid er to sentrale punkt.

– Jeg håper derfor årsmøtet i Råfisklaget skal få et godt samlet inntrykk av hvordan vi som næring, både fra norsk og russisk side, ser for oss å bidra til rent hav, sier Ingebrigtsen.

Mer om årsmøtet

Norges Råfisklags årsmøte holdes onsdag 30. og torsdag 31. mai ved Radisson BLU hotell i Tromsø. Møtet starter onsdag 30. mai. Styreleder Johnny Caspersen holder sin åpningstale kl. 10:00.

Se detaljer og program på den offisielle årsmøtesiden.

Fra det øvrige programmet:

  • Økt norsk verdiskapning av villfiskressursene. Innlegg ved statssekretær Veronica Isabel Pedersen.
  • Betydningen av salgslagenes organisering av markedsplassen. Innlegg ved administrerende direktør Trygve Myrvang, Norges Råfisklag.
  • Industriens forventninger til markedsplassen. Innlegg ved direktør Sverre Johansen, Sjømat Norge.
  • Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk. Innlegg ved seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg, Nofima.
  • Kåring av «Årets kvalitetsfisker» rett før lunsj.
  • Miljøsak: Marin plastforsøpling. Innledninger ved forsker Ingeborg Hallanger, Norsk Polarinstitutt, leder Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag og Konstantin Drevetnyak, Fiskeriindustriunionen i Nord, (fra Russland).
  • Virksomhetsrapport 2017. Pris og markedssituasjonen 2018. Ved Svein Ove Haugland, assisterende direktør, Willy Godtliebsen, Benedicte Nielsen og Charles A. Aas (alle Norges Råfisklag).