Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2022

Midlertidig samfiskeordning

Makrell i kyst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en midlertidig samfiskeordning for de minste fartøyene i lukket gruppe i fiske etter makrell. Ordningen har vært etterspurt av Fiskarlaget og gjelder fra i dag, 1. juli.

– En slik ordning har vært etterspurt i en situasjon med økte drivstoffkostnader. Vi har lyttet til fiskerinæringen, vurdert saken og besluttet å etterkomme dette ønsket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Støttes

-Vi er svært tilfreds med at en slik ordning endelig har kommet på plass selv om det har tatt lang tid å får ordningen avklart og etablert, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget fremmet forslaget like før påske.

-Håper er at denne muligheten for kvotesamarbeid kan før til at en del av de minste fartøyene i makrellfisket, som ikke har adgang til strukturering, nå kan få til et mer effektivt og kostnadsbesparende fiske, selv om mage fartøy allerede er godt i gang med makrellsesongen, sier Heggebø.

Etter torskemodell

Ordningen er laget etter modellen for torskefisket nord for 62°N.

Den nye midlertidige samfiskeordningen gis benevnelsen kvotesamarbeidsordning for å unngå at den forveksles med den tradisjonelle pelagiske samfiskeordningen som er regulert i høstingsforskriften.

Den nye ordningen er for eiere som har deltatt i fisket etter makrell og blitt kvotebelastet i ett av årene 2020 eller 2021.

Dette er fordi et samfiskefartøy kan ha utnyttet kvoten uten å lande fangsten fordi det andre fartøyet i samfiskelaget har stått for all landing av fangsten.

Utskifting av fartøy vil ikke være til hinder for deltakelse i ordningen.

Ordningen er tatt inn som en egen bestemmelse i forskrift 21. desember 2021 om regulering av fisket etter makrell i 2022 under kapittel 5 fellesbestemmelser.

Ordningen trer altså i kraft i dag, fredag 1. juli 2022.