Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.03.2023

Midlertidig havdeling i Finnmark

For fartøy over 21 meter

Det innføres et midlertidig havdelingstiltak i torskefisket i Finnmark.

I en pressemelding tirsdag morgen opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at det er besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i tidligere Finnmark fylke.

Det vises til at det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra flere aktører. Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda.

– Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak, opplyser departementet i soin pressemelding.