Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.06.2021

Mest innsats

Labert på silda

Det var sist uke stor innsats på Nordsjøsilda, men dårlig samling, melder Sildelaget i sin rapport for uke 22. Makrellen er i ferd med å ta seg opp og spenningen går nå på om og når første fangst i nord meldes inn. I 2020 var datoen 14. juni.

Rapporten for uke 22 er mandag lagt ut fra Kenneth Garviks hånd hos Sildelaget. Vi gjengir den i sin helhet for alle med pelagiske preferanser:

Nordsjøsild: En stor flåte har siste uken jaktet etter nordsjøsilda og basert på innsatsen så har fisket vært heller labert. Totalt er det innmeldt 19.000 tonn fra 69 forskjellige båter med fangststørrelser fra 30 t som minste, til knappe 500 t som største fangst. Beste innmeldingsdag hadde vi fredag med knappe 5.000 t i journalen.

Fisket i Nordsjøen har foregått i tre ulike hovedområder fra Oseberg feltet nord av N 60, i området Frigg- Heimdal og sørøst av Patchbanken. Gjennom hele uken har samlingen på silda vært dårlig med kun bedring i korte enkeltperioder. Med spredte forekomster er trål et bedre redskap enn not, og av ukens kvantum er hele 12.700 t fisket med trål.

Snittstørrelsene på silda ligger fra 140 g til 181 g, med snitt på 161 gram for hele konsum kvantumet. Det som er uvanlig, er at den minste silda er på feltet lengst nord.

I Skagerak der det er en liten kvote, og en egen utseilingsordning, har to båter fisket 530 t med trål. For å unngå bifangst så bruker båtene her sorteringsrist. For ringnot gjenstår det nå bare 213 t og en tredje båt er nå på vei i Skagerak.

I forhold til kvoten på 105.347 t så er det fisket knappe 41.000 t. Sammenligner vi dette mot de to foregående år så er kvantum fisket betydelig høyere i år.
I kommende uke så forventer vi fortsatt stor deltagelse i sildefiske. Vi håper på bedre samling, og kanskje nymånen på torsdag kan påvirke dette positivt

Øyepål/Kolmule: Flere båter har flyttet sin aktivitet over på «Kantafisket». Fra Egersundsbanken i sør til nord av Veslefrikk i nord har 11 båter fisket 2.000 tonn øyepål, 1.300 tonn kolmule, samt 40 tonn strømsild.

Makrell/Hestmakrell: Etter hvert som sommeren skrider fram så tikker det inn flere makrellfangster og sist uke fikk vi innmeldt 210 tonn fra den minste kystflåte. Dette er fordelt på 36 fangster fra Rogaland i sør til Møre i nord der det beste fiske har vært lengst sør.

Med stadig større makrellkvantum så innføres det en kvote på fersklevering på 15 tonn gjeldende fra i dag 7. juni.

Fra nord har vi så langt ikke fått rapporter om makrell. Med større makrellkvote så forventer vi stor deltagelse i nord om makrellen «dukker opp» der. I fjor hadde vi første fangst 14 juni.