Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2017

Mer til miljøtiltak

Fishing for litter

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en bevilgning på ytterligere sju millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling og opptrapping av ordningen med «Fishing for litter»

Fishing for Litter innebærer at fiskere leverer avfall på land, uten å måtte betale for det. Havnene i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy er med på ordningen, samt i overkant av 30 båter. Det er ennå ikke avklart hvilke nye havner og båter som skal med. Gjennom dette prosjektet ble det i 2016 levert inn 48 tonn avfall.

-Dette er positivt i det arbeidet som nå foregår innen mange sektorer i samfunnet. Som næring har vi et omfattende engasjement knyttet til å ha og ta vår del av ansvaret og samarbeide for å bidra til å skape gode miljøresultat, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Hold Norge Rent, som er et prosjekt gjennom Miljødirektoratet, koordinerer det frivillige ryddearbeidet langs kysten, og bidrar til å forebygge marin forsøpling gjennom sine informasjonskampanjer. De får èn million kroner i økt driftsstøtte i 2017.

– Dette er svært gledelig. Mange års kamp for å få på plass et anstendig og forsvarlig driftstilskudd til Hold Norge Rent har endelig gitt resultater. Vi er svært takknemlige, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 35 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling, og Regjeringen foreslår altså ytterligere sju millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling i revidert nasjonalbudsjett.

Norge har også tatt en lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling internasjonalt, og tidligere i år satte Regjeringen av 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.