Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.02.2014

Mer oppdrett på Helgeland?

Pressemelding

Nordland Fylkes Fiskarlag viser til felles uttalelse fra ordføerne på Helgeland, der det virker som at det er enighet om at det skal åpnes for mer oppdrett av fisk på Helgeland gjennom arbeidet med en felles kystsoneplan.

– Vi har fått inntrykk av at de fleste ordføerne kystordføerne er positive til mer oppdrett. Dette bekymrer leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Hilmar Olav Sivertsen. Det finnes allerede mange oppdrettsanlegg, som opptar store områder langs kysten, sier han.

Nordland Fylkes Fiskarlag stiller spøsmål ved at ordføerne på Helgeland ikke nevner forholdet til fiskerinæringen med ett ord i sin anbefaling.