Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.09.2014

Mer makrell

For garn- og snøregruppen

Maksimalkvotene for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre i fisket etter makrell økes med virkning fra og med i dag, 25. september, med 25 prosent.

Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten blir etter økningen på 51,694 tonn, melder Fiskeridirektøren.

Norges Fiskarlag har anmodet om en slik refordeling.