Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.12.2014

Mer levendelagring

Vil ha torsk året rundt

Fiskeriministeren forenkler reglene for levendelagring av torsk. Forskriften trer i kraft fra nyttår.

– Fersk torsk er en ettertraktet vare både i Europa og her hjemme. Det bør være mulig å skape et nytt helårig nisjemarked for torsken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Mesteparten av den norske torsken blir fisket på vinteren fram til påske. De store sesongsvingningene er fremhevet som en av utfordringene for fiskeindustrien. Levendelagring vil si å at torsken fangstes levende og settes i merder til den skal slaktes. Dermed er det mulig å strekke sesongen.

– Levendelagring kan bli en brikke i puslespillet for å øke verdiskaping og lønnsomhet i torskeindustrien, sier Aspaker på departementets nettside.

Hittil i år er drøyt 4000 tonn torsk levendelagret. Det er dobbelt så mye som i 2013. Fram til nå må levendelagring følge regelverket til oppdrettsnæringen. I praksis har det bl.a. derfor vært krevende å kunne holde torsken i merder lenger enn 12 uker.

– Nå har vi fått på plass et regelverk tilpasset levendelagring, og vi har dermed fjernet et viktig hinder for at denne produksjonen kan utvikle seg videre, sier Aspaker.

Det gjøres unntak fra forskrifter som stiller krav til teknisk anleggsstandard, internkontroll, slakting og transport av fisk, og reglene om journalføring og rapportering til myndighetene forenkles. Vi har tatt inn en rekke regler fra akvakulturregelverket som ivaretar hensynet til miljø, fiskehelse og fiskevelferd i forskrift om fangstbasert akvakultur, påpeker fiskeriministeren.

De nye, enklere reglene er et ledd i regjeringens strategi for levendelagring. Andre sentrale elementer i strategien er ordningen med kvotebonus og økt kunnskap og kompetanseheving.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

– Det betyr at vi får på plass nye regler til årets skreisesong, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.