Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.04.2017

Meldings-app engasjerer

Flåten under 15 meter

Fiskarlaget registererer et stort engasjement etter at Fiskeridirektoratet foreslår at kystfiskeappen skal tas i bruk av nye grupper av fiskere. Vi gjengir her et innspill fra sjarkfisker Dag Rydland som synliggjør sitt engasjementet i saken.

53-åringen Dag Rydland fra Bleik på Andøya har vært medlem i Fiskarlaget i rundt 20 år og har gjort seg noen tanker rundt temaet som nå er på høring. Du kan lese hans innspill nedenfor.

Bakgrunn

Forslaget fra Fiskeridirektoratet som nå er på høring innebærer at alle fartøy under 15 meter i praksis får plikt til å sende landingsmelding ved hjelp av kystfiskeappen i løpet av et par års tid.

Høringsfristen i saken er satt i juni og saken er nå på organisasjonsmessig behandling i Norges Fiskarlag.

Saksansvarlig Jan Birger Jørgensen sier det i mange saker er stort engasjement og at han på generelt grunnlag oppfordrer våre medlemmer om å sikre at deres innspill blir hørt ved å delta i den organisasjonsmessige lokale og regionale høringen i denne typen saker.

-På den måten får vi i størst mulig grad samlet innspill fra bredden i organisasjonen, sier Jørgensen.

Han poengterer samtidig at alle innspill tas med og forsikrer Dag Rydland om akkurat det.

Jørgensen understreker også at Fiskarlaget skal behandle saken bredt.

Om høringer

Norges Fiskarlag arbeider etter en praksis der medlemslagene gis en høringsfrist i forkant av offentlige etaters frist. Dette er for å kunne bearbeide og behandle innspillene og gi et svar innen den fristen som er satt fra ulike myndigheter.

I denne saken er høringsfristen til Fiskeridirektoratet satt til 23. juni.

Les mer om denne høringen hos Fiskeridirektoratet

Dag Rydlands innspill i saken:

Innføring av fiskeapp for båter under 11 meter.
«Jeg vet ikkje sikkert om Sandberg og byråkratene vet hva dette innebærer.

Da tenker jeg spesielt på enmannssjarkene – og gutta i verdens farligste yrke.

Joda nå blir det enda farligere og sikrere. Mange av disse sjarkfiskerne er godt voksne folk som har en gammel Nokia…. og alene i områder der «ingen skulle tru at nokon kunne bu» med dårlig og ingen dekning.

De befinner seg i «farlige» farvann der torsken og seien befinner seg nærmest mulig land. Dette for å kunne «stikke seg raskest mulig på land om det kjæm uver». Joda det går vel greit for en fiskar som er vant med å se nyhetene på Nrk og lese papirutgaven av Fiskeribladet og lokalavisen.

Jeg er ganske så «ung» sjark fisker i en 7-metring uten autopilot. «Gamlingan» som har arvet kysten fordrives. Nu skal kvotene vel over på industriskip, for der er sikkerheten og økonomen på topp. I alle saker er de «der oppe» taleføre.

De har aldri snakka med måkene som fiskeren har som kompiser. Rederan kan snakke sin sak med lobbyister og store politikere. Skal tru om kontorfolket noen gang har hatt en god saltvannsfiskeskvett i fleisen. Æ veit mange som har hatt det med full fokus på leia til land.»