Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.10.2014

Meld inn læreplasser tidlig!

De Fiskerifaglige Opplæringskontorene eies av medlemsbedrifter i marin næring og driver rekruttering på flere ulike nivå.
Deres kontakt med barn og ungdom er en av de viktigste faktorene for å øke interessen for en arbeidsplass innen fiskerinæringa i tidlig alder.

Deres kontakt med barn og ungdom er en av de viktigste faktorene for å øke interessen for en arbeidsplass innen fiskerinæringa i tidlig alder.

FiskOK (Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal) er vårt fylkes opplæringskontor og sørger for å formidle læreplasser i marin næring og følger lærlingene gjennom utdanningsløpet til de har fullført sin fagutdanning.

Ungdom som skal bli styrmenn og skippere blir tidlig i utdanningsløpet påvirket av annen skipsfart som er i skoleverket og markedsfører seg selv. Under Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag i Molde 16 oktober 2014 ble det derfor påpekt at det er viktig at også fiskeflåten må være mer synlig i skoleverket og at fiskefartøyene må være tidlig ute med å tilby læreplasser slik at Opplæringskontorene kan formidle de ledige læreplassene til elevene raskt for å møte konkurransen med fartøy som ikke driver fiskeri.

Status for 2014 er at fiskeflåten i Møre og Romsdal har tilbudt læreplasser til tilnærmet alle elever som ønsker å ta fagbrev i fiske og fangst. FiskOK, har tatt inn 90 nye lærlinger i marine fag, hvorav 38 innen fiske og fangst og 19 innen motormannfaget.

Årsmøtet har flere ganger tidligere påpekt at det er viktig at rederiene tar ansvar for å sikre rekruttering til fiskeflåten i framtiden ved å tilby læreplasser, og er tilfreds med at rederiene i Møre og Romsdal er klart best i Norge til å ta inn lærlinger, og også tar ansvar for å ta inn lærlinger fra andre fylker.

Det blei under Årsmøtet vist til en undersøkelse foretatt i regi av Sett Sjøbein i 2013 som avdekket at det blir et stort behov for maskinister i fiskeflåten fremover. Det er derfor gledelig at det i 2014 er et rekordhøyt antall fiskefartøy i vår region som har tilbudt læreplasser innenfor motormannfaget.
Da det er hard konkurranse om motormannlærlingene fra annen skipsfart som driver et mer offensivt rekrutteringsarbeid i skoleverket og på utdanningsmesser er det likevel viktig å synliggjøre at fiskeflåten kan tilby attraktive og gode arbeidsvilkår i fiskeflåten, og dette må gjøres tidlig i skolegangen spesielt til de som velger motormannfag siden det er i dette faget behovet fremover er mest prekært.