Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2021

-Meld fra til oss

Lønte seg for Geir

-Det er alltid hyggelig å bistå medlemmer. Og i alle fall når det går bra. Det sier advokat Ståle Hellesø etter at han bisto Geir Edvardsen, som tok kontakt fordi han så historien om en grunnstøting på Fiskarlagets medlems-app.

Ståle Hellesø har siden 90-tallet bistått Fiskarlagets medlemmer med fiskerifaglige råd og juridisk bistand knyttet til alle typer drift.

Nå har han gjort det igjen, fordi Geir Edvardsen på M/K Lykken tok kontakt etter å ha sett nyheten om Kjell-Børre Petersen (45) (se saken i denne lenken) som gikk på grunn i 7,5 knops fart med «Nærøybuen» den 3. februar i år. Petersen fikk et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for feilnavigering.

Etter bistand fra Fiskarlaget ble saken klaget inn til departementet og det ble gitt medhold.

Lik sak – lik behandling

Geir Edvardsen er fra Leirfjord på Helgeland og gikk for sin del på grunn den 21. oktober rundt klokken 12. Han var alene på fiskebåten på 13 meter, og farten var 4-5 knop. Autopiloten var satt på i retning land og fiskeren arbeidet på dekk og rakk ikke å endre kursen før grunnstøtingen var et faktum. 

Han fikk deretter varsel om overtredelsesgebyr for dette fra Sjøfartsdirektoratet.

I sitt klagebrev til Sjøfartsdirektoratet påpeker Ståle Hellesø at han er uenig i at det er grunnlag for å ilegge gebyr i dette tilfellet, fordi allmennpreventive hensyn ikke gjør seg særlig sterkt gjeldende. 

-Skadeomfanget var svært begrenset og handlemåten til Edvardsen som skipsfører overstiger ikke alminnelig uaktsomhet. Fartøyet er et fiskefartøy og der fisker er alene under fiske ligger det i sakens natur at skipper av og til må operere på dekk. Edvardsen hadde liten og redusert fart, hadde satt på autopilot og meldte selv fra til Sjøfartsdirektoratet, HRS og slepebåt. Skyldgraden var begrenset og i alle tilfelle relativt lav, påpeker Hellesø.Han viser også til Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse i klagesaken til Kjell-Børre Petersen, der departementet omgjorde vedtaket fra Sjøfartdirektoratet om å ilegge overtredelsesgebyr. 

-Sakene er ganske så like, og derfor bør fiskerne også behandles deretter, sier Hellesø.

Fikk medhold

Sjøfartsdirektoratet har nå imøtekommet Fiskarlaget og Geir Edvardsen og frafaller gebyrvarselet på 30 000 kroner.

Ståle Hellesø mener saken viser nytten av at vi publiserer saker som også andre kan ha nytte av.

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag sier Fiskarlaget oppfordrer medlemmer til å ta kontakt, ikke bare i saker av juridisk karakter. 

-Meld fra til oss. Vi erfarer stadig at våre medlemmer har erfaringer som både vi «kontorister» i Fiskarlagets administrasjoner og ikke minst aktive fiskere kan ha nytte av. Skal vi kunne formidle dette så må vi få informasjon fra deg som har sjøstøvlene på, understreker han.

Norges Fiskarlag lanserte i sommer en egen medlems-app som nå fungerer som et godt supplement til nettside og facebook.

-Vi har nå et verktøy som gir oss en god intern arena for å synliggjøre informasjon som har nytteverdi for våre medlemmer. Ved publisering i appen snakker vi ikke nødvendigvis om skjermingsverdig informasjon, men om nyheter og aktuelle saker som det ikke alltid er naturlig å dele i full offentlighet. Vi har nå en praksis der vi publiserer interne saker på medlems-appen og generelle saker legges ut både på nett/facebook OG på medlemsappen, opplyser Indrestrand. Denne typen saker som de to grunnstøtingene er det derfor naturlig å omtale både på nett og i medlems-appen, sier han. 

-Og så er det selvfølgelig hyggelig å høre at Geir Edvardsen har lest saken om kollega Kjell-Børre Petersen i medlems-appen. Det betyr jo at vårt nye verktøy er i bruk blant medlemmene og det viser at vi treffer våre medlemmer med den nye tjenesten, sier Indrestrand.

Medlemsfordel

Som medlem i Fiskarlaget minner vi om at advokatbistand er gratis for medlemmer i saker om vedtak rettet mot fiskerimyndighetene.

I andre saker er det gratis rådgivning og deretter timespris på kr. 1500. Les mer om våre medlemsfordeler på nettsiden eller i «Medlemskap» nederst på menylinjen i medlems-appen.

-Fornøyd

Trodde du vi skulle glemme å høre med Geir Edvardsen hva han synes om førjulsbistanden fra Fiskarlaget?

Hans korte og konsise kommentar er at: – Det gikk veien. Fantastisk. Takk for hjelpen. Og – det helt fint at dere nevner saken i appen. Eller på nettsida. Bare fint det, sier en fornøyd Geir Edvardsen.