Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.05.2021

Meir tobis

HI-råd om 2021

Havforskarane sitt endelege kvoteråd for tobis er 145 000 tonn. Det er dette dei meiner er berekraftig å fiske i norsk økonomisk sone i år. Til no i år er det hausta 110 000 tonn.

HI er framlieis i arbeid på felta og melder at årets tobistokt viser under middels rekruttering og individvekt, men framleis mykje igjen av dei eldre superårsklassane.

– Bestanden har gått kraftig ned frå toppåret i fjor, og er no tilbake på nivå med dei nest største toppane i tobistoktets historie, oppsummerer havforskar Espen Johnsen.

Han er framleis på sjøen i siste del av det årlege akustikk- og tråltoktet der forskarane sjekkar stoda for tobisbestanden.

HI rår til at underområda 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4b blir verande opne for fiske i perioden til 23. juni.

Johnsen seier til eigen nettstad at det framleis er mykje to og fem år gammal tobis i sjøen, spesielt på Engelsk Klondyke der mesteparten av årets tobisfiske har gått føre seg.

Det er altså restar av den svært sterke 2016-årsklassen og den historiske 2019-årsklassen som gjer at forskarane kan tilrå å jekke opp det førebelse kvoterådet på 110 000 tonn til det eit endeleg rådet på 145 000 tonn.

Forskarane arbeider med å dekke Vikingbanken og kjem tilbake med funna sine derfrå, truleg denne veka, melder HI.

Tobisane lever dels nedgravne i sandbotn, og bestanden deler seg derfor inn i sandbankar på avgrensa område i Nordsjøen.