Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.04.2018

Meget nyttig møte

Kvinner i fiskeri

Norges Fiskarlag var tirsdag vertskap for et kontaktmøte mellom kvinner i næringen og NAV, Garantikassen og Fiskeridirektoratet. – Det var et nyttig og lærerikt møte, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget har det siste året vært kontaktpunkt for det nyopprettede dialogforumet for kvinnelige yrkesfiskere.

Kvinneforumet består av både organiserte og uorganiserte, og i alt 82 kvinner er nå tilsluttet organet gjennom deres lukkede gruppe på Facebook.

Tina Ervik fra Frøya og Alice Roseth Eik fra Stavanger deltok på vegne av forumet da Fiskarlaget var vertskap for møtet med de tre etatene.

Tilrettelegger

Utgangspunktet for møtet var dialog mellom kvinneforumet og Fiskarlaget knyttet til kvinners rettigheter og muligheter i næringen.

– Fiskarlaget tok derfor kontakt med både NAV, Garantikassen for fiskere og Fiskeridirektoratet, og alle etatene var positive til å delta og synliggjøre muligheter og regelverk, sier seniorrådgiver og jurist i Fiskarlaget Bjørn Kvello.

Mange tema

Kjell Ingebrigtsen sier Fiskarlaget har tatt utfordringen fra kvinneforumet fordi organisasjonen ønsker å prioritere kvinnelige fiskere. Da må også regelverket være utformet og tilrettelagt for å ivareta kvinner som ønsker å arbeide på havet.

–  Uansett sak er det viktig med tidligst mulig tilbakemelding for å kunne arbeide ut gode løsninger. Jobben starter den dagen et problem eller en utfordring tas opp. Da starter vår jobb for å bistå til å løse saken, så også på dette området, sa Kjell Ingebrigtsen i sin innledning.

Deltagerne i møtet belyste følgende tema:

  • Sykepenger og foreldrepenger, Marie Sundstrøm, NAV Klageinstans Midt-Norge
  • Rettigheter ved syke barn, Laila Gjellesvik, NAV Klageinstans Nord i Tromsø (via Skype)
  • Ordninger som Garantikassen for fiskere administrerer, Arve Yttersian, Garantikassen
  • Fiskeriregelverket – særskilt med fokus på kvinner, May-Randi Bonesrønning og Silje Støvreide, Fiskeridirektoratet region Midt

Viktig å huske

To momenter ble understreket som særlig viktige i møtet:

  • Alle yrkesfiskere bør være registrert i Fiskarmanntallet
  • Garantikassen ønsker umiddelbar informasjon ved hendelser som utløser utbetaling via dagpengeordningen

Yrkesfiskere som ikke er registrert i fiskarmanntallet kan i verste fall gå glipp av rettigheter, eksempelvis til dagpenger.

– Det er derfor viktig at man både melder seg inn når man starter en yrkeskarriere som fisker – og ut når man ikke lenger er fisker, understreket Arve Yttersian.

Fornøyde kvinner

Kvinneforumet ble etablert som et kontaktforum for kvinnelige fiskere for knappe to år siden.

–  Det er både nyttig og relevant som kvinnelig fisker at vi har et slikt kontaktforum. Nå kan vi støtte hverandre omkring arbeidshverdagen. Vi kan lettere følge med på hverandres drift på sosiale medier, og så blir det jo kjempehyggelig å møtes når det er mulig, som på Lofotfisket, sier Tina Ervik. Eller sånn som i dette møtet for å snakke om regler og praksis i fiskeri, legger hun til.

Ervik gir også honnør til Fiskarlaget for å tilrettelegge slik organisasjonen har gjort.

Alice Roseth Eik forteller at forumet så langt har vært representert i en del møter som er relevant for kvinner i næringen, og at kvinneforumet planlegger å ha et treffpunkt under fiskerimessa i Trondheim i august.

Norges Fiskarlag var i møtet representert ved:

  • Kjell Ingebrigtsen
  • Joakim Martinsen
  • Bjørn Kvello
  • Jan-Erik Indrestrand