Alle medlemsfordeler

Vår fordelsavtale med FIAS

Norges Fiskarlags medlemsavtale via Fiskerinæringens innkjøpsselskap AS gir deg som medlem tilgang til mer enn 80 ulike tilbydere. Vår samarbeidsavtale har et bredt spekter av varer og tjenester. En rekke fordeler kan også brukes privat av deg som medlem. Mer enn 3600 bedrifter innen norsk sjømatnæring handler i dag gjennom avtaler inngått av FIAS.

Gunstige avtaler og effektivt innkjøp er modellen når FIAS tilrettelegger for deg og din bedrift. Dette gjør at ulike deler av sjømatnæringen kan bedre sin totale lønnsomhet.

Medlemsfordelsavtalen gir tilgang til mer enn 80 leverandører innen drift og vedlikehold, produksjon – og kontor- og administrative tjenester.

For å få tilgang til fordelsavtalen din, må du logge på medlems-appen din. Derfra går du til menypunktet Medlemskap, velg Mine fordeler, deretter Selskapsfordeler: Vis alle. Der finner du «Vår hovedavtale med FIAS», som har link til tjenesteporteføljen.

Har du ikke tatt medlems-appen din i bruk enda? Les her!