Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Medlemsmøte Fiskarlaget Nord

Kystsoneplan Tromsø, Lyngen, Målselv, Balsfjord, Karlsøy

Høringen på ny kystoneplan for kommunene Tromsø, Lyngen, Målselv, Balsfjord og Karlsøy gikk på høring 21.januar. Det er satt av mange områder til havbruk. Administrasjonen i Fiskarlaget Nord trenger deres mening og engasjement i saken og inviterer derfor til medlemsmøte.

Sted: Stortorget 2. Råfisklagets møterom

Tid: 14.2.2014 kl 14:00

Kontakt: Cecilia Rockwell
Tlf: 776 82056

Påmelding på epost: nord@fiskarlaget.no

Enkel servering.

Lenke kystsoneplan: http://www.tromso-omradet.no/2015/01/horing-av-interkommunal-kystsoneplan-for-tromsoregionen