Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Medlemsgode

Organisasjonstrening - Datakurs

Målgruppe

Kurset er beregnet på tillitsmenn, ansatte i Norges Fiskarlag og medlemslag, medlemmer som har gjennomgått trinn I og trinn II i Fiskarlagets tillitsmannsskolering. Dette kurset er nødvendigvis ikke beregnet på alle som har gjennomgått grunnopplæringen. På dette kurset må man være spesielt motivert og gi av seg selv. En viktig forutsetning for et vellykket kurs er at alle er aktive.

Mål

Kurset skal gjøe deltakerne tryggere i å kontakte mediene og håndtere ulike former for mediehenvendelser i den løpende virksomhet . I tillegg skal deltakerne bli bekvem med å opptre i et debattforum med deltakere i salen.

Metode og program

Kurset gjennomføes som case med innledende teoridel for de ulike tema som skal gjennomgås. Deltakerne deles inn i grupper.
Instruktøer/forelesere

Jan Erik Indrestrand

Påmelding

knut.eriksen(at)fiskarlaget.no