Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.09.2015

Mea legges ned

Slutt etter 69 år

Norges Fiskarlags medlemsblad Mea legges ned fra 2016. Det var Landsstyret som vedtok å la medlemsorganet gå inn under sitt møte i september. Rett etter Fiskarlagets landsmøte i november kommer siste nummer av Mea.

Mea har siden 1946 fyllt rollen som en viktig informasjonskanal for norske fiskere.

– De første tiårene hadde Mea en svært viktig rolle i dialogen med medlemsmassen. I de senere år har Mea også spilt sin rolle i dette, men de omfattende endringene i informasjonssamfunnet lå til grunn da vi gjorde vedtaket i Landsstyret nylig. En totalvurdering tok også hensyn til kostnadene, både økonomiske og personalmessige, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Mea var der

Ingebrigtsen forteller at Mea har vært en del av hans relasjon mot fiskerinæringen så lenge han kan huske.

– Informasjonsteknologien har utviklet seg raskt de seneste årene, og mediebildet er helt annerledes nå enn for bare kort tid tilbake. Jeg personlig ønsket gjerne at vi kunne fortsette med Mea, men likevel tror jeg våre medlemmer forstår at vi har gjort et slikt vedtak, sier Ingebrigtsen.

Stadige forbedringer

Organisasjonens primære kanaler for kommunikasjon med medlemmer og andre er i dag nettsiden www.fiskarlaget.no, sosiale medier (Facebook og Twitter) og medlemsbladet Mea.

Nettsiden har de siste fire årene blitt oppgradert hele tre ganger, med seneste oppgradering i starten av september i år. Da ble blant annet visning på mobile plattformer forbedret, menyvisningen ble justert, lokallagsinformasjonen ble kvalitetssikret, og det ble laget en bedre visualisering og oversikt over velferdsstasjonene og tilbudet Fiskarlaget har knyttet til velferd.

– Vi arbeider nå videre med å få til nye og forbedrede informasjonsløsninger på digitale mobile plattformer, og håper våre medlemmer fortsatt skal være fornøyd med tilgangen til informasjon fra oss, sier Kjell Ingebrigtsen, som oppfordrer alle til å følge Fiskarlaget på Facebook og Twitter.