Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2019

Master om Fiskarlaget

Ser på org-prosessen

Trude Knutsen fra Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø skal skrive mastergradsoppgave om Norges Fiskarlag. Hoveddelen av oppgaven vil omhandle et dypdykk i organisasjonsprosessen.

– Jeg ser frem til å starte arbeidet med masteroppgaven, og å bli enda bedre kjent med Norges Fiskarlag, sier Trude Knutsen, som opprinnelig er fra Sortland. Hun flyttet til Tromsø for å studere Fiskeri- og havbruksvitenskap på fiskerihøgskolen. Hun er nå i sitt fjerde studieår, og blir våren 2020 ferdig utdannet Fiskerikandidat. 

Praksisopphold

Høsten 2017 ble Trude kjent med Norges Fiskarlag gjennom en studiepraksisplass på Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim og hos Fiskarlaget Nord i Tromsø. Hun deltok også på Landsmøtet i Fiskarlaget som invitert gjest.

–  Det ble etter praksiserfaringene klart for meg at jeg ønsker å skrive masteroppgave om Norges Fiskarlag. Oppgaven vil i hovedsak dreie seg om arbeidet med organiseringen av Fiskarlaget som har pågått i mange år, og hva som gjør ny organisasjonsstruktur så vanskelig å enes om, forteller Knutsen.

Arbeidet med oppgaven vil basere seg på Landsmøtevedtak, Landsstyrevedtak, saksdokumenter og andre formelle dokumenter, samt muligheten til å kunne intervjue Fiskarlagets ansatte og medlemmer. 

Vil være åpen

–  Vi ser frem til å få Trudes faglige blikk på Fiskarlaget og organisasjonsprosessen, og håper det vil gi oss innspill og utvidet forståelse av oss selv. Det sier generalsekretæ Otto Gregussen.

Gregussen sier Norges Fiskarlag tilstreber å væe åpen og transparent, og at det var lett å væe positiv til forespørselen fra Trude Knutsen.

–  Det er likevel alltid med en grad av spenning vi åpner opp for denne typen innsyn.

Trude Knutsen vil i sitt arbeid få tilgang til saksdokumenter fra Fiskarlaget og protokoller fra Landsmøtet, samt tilgang til annet relevant bakgrunnsmateriale.

Ønsker kontakt

Trude Knutsen har innledet sitt arbeid med masteroppgaven og skal etter planen væe ferdig med arbeidet neste vår. I den forbindelse er hun også interessert i å væe tilgjengelig for de av våre medlemmer som ønsker å ha kontakt med henne eller lurer på noe om oppgaven. 

Trudes kontaktinformasjon: