Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.03.2021

Marpol-møte

Møtte Sjøfartsdirektoratet

Norges Fiskarlag har hatt et oppfølgende møte med Sjøfartsdirektoratet om endringer i miljøsikkerhetsforskriften og krav til lavutslipp sør for Stad.

Tema for det aktuelle møtet var rensekravene til motorer og systemer som skal benyttes i etablert lavutslippsområde Sør for 62 N, altså fra Stad og sørover. De nye kravene innebærer at nye fartøy kjølstrukket etter 01.01.2021, eller fartøy som ombygges, herunder motorskifte, og som skal brukes i dette lavutslippsområdet må tilfredsstille strenge krav til utslipp. Fartøyene må etter de nye reglene ha svært energieffektive og rentbrennende motorer. Kravet slår inn for motorer større enn 130 KW, som i praksis vil se de fleste yrkesfiskefartøy.

For mindre fartøy er det per dato ingen motorer på markedet som oppfyller kravene til marin bruk, som innebærer at det må installeres renseanlegg om bord. De marine renseanleggene er ikke bestandig tilpasset plass eller økonomisk handlingsrom for mindre kystfiskefartøy, og dette var sentralt under møtet.

Sjøfartsdirektoratet har mulighet til å dispensere fra kravene, om fiskere eller båtbyggere etter søknad kan dokumentere at det ikke finnes motorteknologi eller renseanlegg som er tilpasset det enkelte fartøyet. Dette vil bli vurdert fra tilfelle til tilfelle. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund om du har spørsmål om hvordan en søknad skal utformes eller ønsker mer info om forvaltningspraksis innen dette området.

Det er eksempler på at montering av renseanlegg på nybygg i kystflåten gir merkostnader i størrelsesorden 800 000 kroner og opp til en million kroner. Det finnes så langt ingen støtteordninger for dette.

Norges Fiskarlag har fulgt denne saken tett og vil fortsette med det.

Fra Fiskarlaget deltok Møre og Romsdal Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og representant for administrasjonen i Norges Fiskarlag i møtet med Sjøfartsdirektoratet.

Mer info i denne lenken til rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet om MARPOL-reglene etter fastsettelse: 

  • Se spesielt underpunkt MEPC.286(71).