Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2015

Marinforsk – Nytt forskningsprogram

Jan Henrik Sandberg styreleder

Norges Forskningsråd har oppnevnt Jan Henrik Sandberg, til daglig seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som leder av programstyret for det nye forskningsprogrammet MARINFORSK.

– Vi gratulerer med vervet, sier Kjell Ingebrigtsen, som viser til at Norges Fiskarlag har prioritert arbeidet med forskning og utvikling høyt gjennom mange år.

MARINFORSK er først og fremst et marint miljøprogram, som skal øke kunnskapen om marine økosystemer og konsekvensene av menneskelige påvirkninger på havet og i fjordene. I tillegg skal programmet styrke grunnlaget for marin verdiskaping. Programmet legger derfor også opp til en mer helhetlig satsing på fiskeriteknologi, samt forskning for en enda bedre og mer effektiv ressursovervåking.

Jan Henrik Sandberg mener at MARINFORSK er et av de mest spennende forskningsprogrammene til Forskningsrådet, og at dette vil bli et viktig verktøy for å oppnå regjeringens plan om økte verdier fra næringer på havet, og også bedre forvaltningen av økosystemene og dermed gi renere hav og sunn og trygg sjømat.

– Vi har dyktige fiskere, god forvaltning og FoU-institusjoner og utstyrsleverandører som er internasjonalt ledende på flere fagområder. For å sikre og videreutvikle denne posisjonen må vi være kunnskapsledende innenfor kyst- og havmiljø, optimal ressursutnyttelse og i utviklingen av framtidas fiskeri- og sjømatnæring, påpeker Sandberg.

Les saken hos Forskningsrådet her