Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.10.2022

Mange unge på årsmøte

God rekruttering

Det pågår et generasjonsskifte i fiskeriet på Trøndelagskysten. Dette slår også inn i organisasjonsarbeidet. Hele fire unge fiskere deltok fra samme lokallag på årsmøtet i Midt-Norge.

Det var en stolt lokallagsleder i Frøya og Hitra Fiskarlag som satt på første benk da Fiskarlaget Midt-Norge holdt sitt årsmøte nylig. Han var omgitt av ikke mindre enn fire unge fiskere, alle under 25 år.

-Bare å spørre

Trond Harald Iversen (39) har i flere år arbeidet for å få med de unge som kommer inn i næringen.

Han har selv vært medlem i Fiskarlaget i mer enn halve livet og sier det handler om at han tidlig fikk være med og at han har fått lov å erfare og lære organisasjonsarbeid fra han var ung.

Nå er han lokallagsleder i et av de største lokallagene i landet og forteller at det har vært enkelt å få med de fire ungdommene.

-Det er jo bare å spørre. Og – jeg fikk ja med en gang fra alle, forteller lokallagslederen – som gjennom flere år har vært en av dem som har vervet flest nye medlemmer i Norges Fiskarlag.

Han bekrefter at det er stolthet knyttet til å ha med fire unge fiskere fra 25 år og nedover sammen med seg på årsmøtet.

-Ja, dette er en innertier. Jeg er stolt over det å kunne stille med en slik flott gjeng på årsmøtet. Vi er den desidert yngste lokallagsdelegasjonen.

Viktig å starte tidlig

Trond Harald Iversen mener det viktigste er å få de unge fiskerne med i organisasjonen, så vil forhåpentligvis bidra til at interessen øker for å engasjere seg mer etter hvert.

-Jeg håper jo de blir mer engasjert av å delta. For i starten forstå man kanskje ikke så mye – og i alle fall ikke alle detaljene i det vi snakker om. 

Han presiserer at det i alle fall var hans egen erfaring da han ble dratt med i organisasjonsarbeidet – og høster latter fra gruppen rundt seg.

-Jeg var 16-17 da jeg fikk delta i et landsstyremøte og det ga skikkelig mersmak å få være med og høre på når tidligere leder Reidar Nilsen ledet møtet, forteller Trond Harald Iversen.

Frøya og Hitra Fiskarlag stilte med fire unge på årsmøtet i Midt-Norge. F.v. Håkon Storø, Bendik Ohren, Trond Harald Iversen, Oda Stokkvik og Karl Martin Kaald utenfor årsmøtehotellet i Trondheim sentrum.

Burde vært flinkere

Iversen er selvkritisk når det kommer til egen innsats.

-Jeg skulle vært flinkere til å snakke om både næring og organisasjon med de unge fiskerne, sier han og forteller at han i alle fall prøver å bidra til økt kunnskap og innsikt hos ungdommene.

-Ja, jeg prøver. Det handler jo både om å fortelle om kvoter, lover og regler – og hva som kreves for at det skal skapes en arbeidsplass for dem på havet. Skal ungdom komme inn i næringen må de forstå litt av dette, sier han.

Han påpeker også at han mener det er viktig at unge som kommer inn skjønner hvordan ting henger sammen og hvor mye arbeid det er knyttet til å få til gode løsninger for fiskerne og å være fiskernes stemme.

-Jeg ble selv overrasket over hvor mye Norges Fiskarlag tilrettelegger, deltar i og jobber med på mine og våre vegne da jeg kom inn, sier han. Også lokallaget har en viktig rolle og det er der alt begynner, påpeker Iversen.

Tydelig råd

39-åringen driver to kystbåter og har ett klart råd til andre når det gjelder hva som skal til for å rekruttere unge fiskere inn i organisasjonen og i organisasjonsarbeid.

-Det å bare sende en mail funker nok ikke. Man må få med ungdommene. De må være med på møter og sakte og sikkert få mer innsikt og bli mer interessert gjennom å forstå egne saker og jobbe med det som rører seg, mener Trond Harald Iversen.

Oda Stokkvik (20)

Hun er lærling hos faren sin og driver sjøen på andre året.Oda har vært med på havet siden hun var barn og trives veldig bra på sjøen.

De to driver ut fra Dyrøya på Frøya og driver teine- og garnfiske.

Hun har meldt seg inn i Fiskarlaget fordi hun mener det er viktig at ungdom også melder seg inn.

-Det har vært spennende å være på årsmøtet. Artig å se og høre de ulike sysnpunktene som kommer frem, sier Oda.

Bendik Ohren (18)

Han har vært medlem et års tid.

Bendik er ansatt som mannskap hos Trond Harald Iversen og trives godt som fisker.

Han har gått to år på den lokale fiskerifagskolen Guri Kunna på Frøya, til liks med de andre, og kommer fra en familie der det er fiskere i mange slektsledd bakover.

Han har også hatt en nyttig erfaring på årsmøtet og sier det har gitt mersmak.

Håkon Storø (23) 

Han har seks års fartstid som medlem og stortrives som fisker og medlem.

Håkon sier han er medlem fordi det oppleves som et sikkerhetsnett og at det har vært interessant å få med seg det som har blitt sagt i årsmøtet og det som nå skjer i organisasjonsprosessen.

Les mer fra årsmøtet i Midt-Norge i denne lenken.

Karl Martin Kaald (25)

Han er ansatt som skipper på «Årvak» som eies av Trond Harald Iversen.

Han har stått på blad B siden 2015 og arbeidet 3-4 år for Trond på fartøyet som i hovedsak driver med garnfiske.

Han liker at det kommer nye, unge folk inn både lokalt og ellers.Samtidig er han litt bekymret for fremtiden, og peker på saken om sporing- og rapportering som krevende. Også pålegget om råtnetråd i teinefisket opplver han som skjerpende for fiskerne.

-Det er hardere psykisk nå enn da jeg startet opp, forteller 25-åringen.

Han forklarer at fagorganiseringen han ser forankret i at han som skipper og ansvarlig på havet trenger et sikkerhetsnett.

-Jeg opplever at de nye kravene er tøffe og at sporing- og rapportering innskrenker friheten på havet.

Faktisk går han så langt at han i mindre grad enn før vil anbefale yrket til andre.

-Jeg elsker livet på havet og verken kan eller vil gjøre noe annet, men opplever at de nye kravene er en økt belastning i hverdagen, forteller han.