Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2019

– Målet er aktivitet

Rekemøte i NFD

– Å få flåten tilbake i aktivitet er vårt hovedmål. Det sier Fiskarlagsleder Kjell ingebrigtsen etter møte onsdag formiddag med departementet om den utfordrende situasjonen for rekefisket i sør.

Stengte rekefelt i Nordsjøen og Skagerrak gjør at rekefiskerne i sør har en svært utfordrende situasjon.

Fiskarlaget har i samarbeid med Fiskerlaget Sør hatt en utstrakt og omfattende dialog internt, med forvaltningen og det politiske miljøet for å forsøke å bidra til løsninger.

I den forbindelse var vi onsdag morgen invitert til et møte med statssekretær Roy Angelvik og staben i Nærings- og fiskeridepartementet for å drøfte saken.

– Vi setter pris på anledningen til direkte politisk dialog og vårt mål er som nevnt å bidra til å finne muligheter og løsninger som kan få flåten tilbake i fiske, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Det er enighet om at vi har felles målsetning om å legge til rette for fortsatt fiskeri på bærekraftige premisser og å arbeide videre med saken. Departementet har stor forståelse for hvor utfordrende situasjonen er for næringen, understreker lederen i Fiskarlaget.

Fra Norges Fiskarlag stilte i tillegg Lennart Danielsen og Erlend Grimsrud.