Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.10.2019

Makrellrådet skrus opp

Pelagiske kvoteråd 2020

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tar opp kvoterådet for makrell med 20 prosent for 2020. Totalkvoten tilrådes til over 900 000 tonn. NVG-sild forslås ned med 11 prosent.

Tirsdag kom havforskerne med kvoteråd for makrell, NVG (norsk vårgytende sild), kolmule og hestmakrell.

Særlig makrellrådet legges merke til, med en anbefalt totalkvote i 2020 på 922 064 tonn. Det reviderte kvoterådet for inneværende år var til sammenligning på drøyt 770 000 tonn.

NVG går ned

Det har ikke vært gode årsklasser for norsk vårgytende sild siden 2004. Forskerne anbefaler en kvote på inntil 525 594 tonn, som er ned 11 prosent fra 2019.

– Sildebestanden fortsetter slakt nedover, men bestanden er fremdeles over føre-var-nivå. Derfor får vi ikke dramatiske endringer i kvoterådet, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for nvg-sild ved HI.

Kolmule

Rådet for kolmule i 2020 er på inntil 1 161 615 tonn, mot 1 143 629 tonn i 2019.

Kolmula har hatt svak rekruttering de siste par årene, Fremdeles er det de sterke årsklassene som utgjør gytebestanden.

Hestmakrell

Forskerne anbefaler en kvote på 83 954 tonn i 2020.

Dette er ned 42 prosent fra fjorårets råd.

Mye positivt

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier det særlig er positivt at makrellrådet nå er sterkere.

€“ Forskerne har lengre tidsserier og mer kunnskap, og stadig nye metoder tas i bruk. Dette bidrar til å skape økt forståelse av utviklingen i bestanden.

Jeg vil si det er relativt forventede råd som kommer fra ICES, at særlig makrellen er den positive beholdningen med økning ut over det som var forventet.

€“ Når det gjelder sild så registrerer jeg som positivt at det er en ny sterk årsklasse på vei inn, nemlig 2016-årsklassen. Generelt mener jeg situasjonen nå kan omtales som preget av god forvaltning og en stabil og positiv utvikling.

Se detaljene i de enkelte rådene hos Havforskningsinstituttet (ekstern lenke)