Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.02.2014

Makrellforhandlinger neste uke

Deretter EU-forhandlinger

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker beklager at EU stadig har utsatt fiskeri-forhandlingene håper partene kan møtes med reell vilje til å komme frem til avtaler. Det blir nye forhandlinger om makrell 3-4. mars. Deretter blir det EU-forhandlinger, opplyser departementet mandag.

Ingen av fiskeriavtalene for 2014 er så langt i boks, bortsett fra i samarbeidet med Russland.

Etter en rekke forhandlingsrunder har partene ennå ikke kommet til enighet om kyststatsavtaler for 2014 for de store pelagiske bestandene av makrell, norsk vårgytende sild og kolmule. Forhandlingene føes mellom Norge, EU, Island og Færøyene, mens også Russland er kyststatsdeltaker i forhandlingene om sild.

– Heller ikke den årlige bilaterale avtalen med EU er sluttføt ennå. Denne situasjonen er uheldig, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker fredag ettermiddag. Hun beklager at EU stadig har utsatt forhandlingene.

Aspaker hadde fredag det hun omtaler som et nyttig og konstruktivt møte med Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norsk Sjømannsforbund, hvor det ble gått grundig gjennom hele situasjonen og drøftet ulike scenarier som kan oppstå for 2014.

-Det er viktig for meg å bruke tid med næringen på dette, sa Aspaker etter møtet.

– Vi har også drøftet situasjonen for de fartøygruppene som så langt har blitt forhindret til å utnytte sine tradisjonelle fiskemuligheter ved at de ikke har fått tilgang til EUs fiskerisone. Jeg er positivt innstilt til å se på hvilke muligheter vi kan ha til å kompensere disse, uttaler fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Mandag ble det altså avklart at det blir nye kyststatforhandlinger om makrell 3. og 4. mars. og de påfølgende dagene, 5.-7. mars, er satt av til bilaterale forhandlinger mellom EU og Norge. Dette er drøftelser som gjelder ressursene i Nordsjøen og Skagerak.