Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2014

Makrellavtale på plass

Island ikke med

EU, Færøyene og Norge har blitt enig om en makrellavtale for 2015. Avtalen gir Norge en andel på 237 250 tonn av totalkvoten på en drøy million tonn. Island omfattes ikke av avtalen.

Totalkvoten på makrell for 2015 ble på 1 050 000 tonn. 164 424 tonn av kvoten er satt av til andre land, mens Norge altså får knappe 240 000 tonn. EU får 519 512 og Færøyene 132 814 tusen tonn.

Fiskeriministere Elisabeth Aspaker sier hun er glad det har lyktes å få til en avtale, selv om det er synd at den ikke inkluderer Island.

I en pressemelding fra Elisabeth Aspaker sier ministeren blant annet:

 – Eg er glad for at vi har lukkast i å få på plass ei omforent forvaltning av makrellbestanden mellom tre av kyststatane. 

 – Det er viktig for Noreg å sikre ei ansvarleg forvaltning av makrellen. Når det i møtet mellom alle kyststatane viste seg ikkje å vere mogeleg å oppnå ei semje, så er vi frå norsk side fornøgde med ein trepartsavtale mellom Noreg, Færøyane og EU, seier Aspaker.

– Avtalen dekkjer det desidert mest vesentlege av utbreiingsområda til makrellen, seier fiskeriministeren.