Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.10.2017

Makrell i London

Kyststatforhandlinger

Det pågår nå forhandlinger i London om neste års makrellkvoter. Det er satt av tre dager til forhandlingene.

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kom for en drøy uke siden med en tilråding som innebærer en kraftig reduksjon i makrellkvotene for neste år.

Norges Fiskarlags tre representanter i den norske forhandlingsdelegasjonen i London har med seg innspill fra våre medlemmer som ikke er i samsvar med det bildet som tegnes av forskerne og ICES.

-Til tross for dette må vi legge vekt på det vi får fra ICES. Dette er det viktigste verktøyet vi har i forvaltingen av bestandene, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til hvor utfordrende han mener det er for Fiskarlagets representanter i den norske forhandlingsdelegasjonen i London.

Kåre Heggebø, Jonny Berfjord og Audun Maråk var i går på plass i Baker Street i London (lokalene til NEAFC) og de skal sammen med den øvrige norske delegasjonen arbeide for å få på plass en avtale for 2018.

Håpet er at det er mulig å få på plass en enighet om en komplett avtale, som omfatter alle kyststatene, men dersom dette ikke er mulig må det gjeldende trepartsregimet mellom Norge, Eu og Færøyene videreføres.

Spørsmål om å enes om en framtidig forvaltningsstrategi er også tema på kyststatsmøtet denne uken. Det neste døgnet vil avklare om dette kommer på plass.