24.05.2024

-Må se for å forstå 

-Vi må se det selv for å forstå hvor omfattende plastproblemet er. Det sier fagansvarlig Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag etter å ha deltatt i søppelrydding på Trøndelagskysten.

Norges Fiskarlags har et flerårig arbeid med marin forsøpling. Målet er økt fokus og engasjement om dette viktige holdnings- og forebyggingsarbeidet. 

En administrativt sammensatte arbeidsgruppe arbeider med å følge opp handlingsplanen og bidra til at Landsstyrets vedtak fra sommeren 2022 blir tatt ut på en god måte. 

Se lenke til omtale av planen da vedtaket ble gjort 

Mausund Feltstasjon har godt egnede aluminumsbåter som er velegnet for å kunne gå relativt enkelt i land på skjær, holmer og øyer.

Ryddet på Frøya 

Denne uka var arbeidsgruppen på Frøya, der vi i samarbeid med kystrenovatørene ved Mausund Feltstasjon ryddet en holme. 

På mindre enn to timer samlet vi store mengder både fiskerirelatert avfall og husholdningsavfall. 

Plast tar stor plass og i alt fylte avfallet fire store sekker, tilsvarende om lag 5 kubikkmeter avfall. 

Fiskarlagets medarbeidere fikk god hjelp av to av de seks som arbeider som kystrenovatører ansatt ved Mausund Feltstasjon.

Disse var med: 

• Eirin Kongestøl Espeland, Sør-Norges Fiskarlag 
• Karoline Hasti Rutle, Nord Fiskarlag 
• Tor-Are Vaskinn, Fiskebåt 
• Marit Hiim Haugseth, Norges Fiskarlag 
• Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag  

Alessandro Astroza fra Sør-Norges Fiskarlag er også med i gruppen, men var forhindret fra å delta. 

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Fiskarlaget deltok også i ryddingen, samtidig som en del av hans tid gikk med på å dokumentere funnene ved hjelp av fotoapparatet. 

Det er mange typer avfall som dukker opp, som gamle kjøleskap.

Maria Pettersvik Arvnes sier hennes oppsummering etter å ha besøkt de ytterste skjærene i Trøndelag, er at det er nødvendig å rydde. 

-Vi sorterte avfallet vi fant og ser at mye avfall kommer fra fiskeri. Samtidig er det svært mye plastavfall fra husholdninger og avfall som kan spores til utlandet. Det er både gamle og nye synder som dukker opp av havet og vi må rett og slett stå sammen som samfunn og arbeide sammen alle gode krefter for å ta vare på naturen, sier hun. 

Erfaringen de har på Mausund er også at avfall fylles på hele tiden. Holmer og øyer ryddet for ett til tre år siden, må ofte ryddes igjen fordi nytt avfall skylles på land.  

Det er også et stort problem at gammelt avfall har blitt overgrodd og ligger under gress og torv. 

Sorteringen av avfallet viste at det var både garnkuler og hjelmer fra en rekke land i Fiskarlagets funn. Her er utstyr som stammer fra Danmark, Færøyene, Sverige og Skottland.

Hovedfokuset i Fiskarlagets arbeidet i prosjektet vil i 2024 være følgende tema: 

 
• Skipsavfallsdirektivet og produsentansvarsordningen 
• Informere om negative konsekvenser av marin forsøpling og spøkelsesfiske 
• Internasjonalt samarbeid 

De «lokale» innbyggerne fulgte godt med på aktivitetene den fine maidagen vi ryddet ytterst i skjærgården i Trøndelag.

WEBINAR:

Vi minner også om at Fiskarlaget inviterer til digitalt møte om flere av temaene allerede 3. juni. 

Les mer om møtet og meld deg på i denne lenken: