Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.09.2017

Lovpåbud er ikke vegen

Om restråstoff

Norges Fiskarlag ser svært positivt på myndighetenes arbeid med utnyttelse av restråstoff i sjømatnæringen. Vi ser imidlertid ikke at et lovpåbud om utnyttelse er vegen å gå nå.

Det er Stortinget som har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bruk av restråstoff og biprodukt, og hvilke ordninger som kan tilrettelegge for at både fisk og restråstoff tas på land og utnyttes til verdiskaping.

Norges Fiskarlag har i sitt innspill til Nærings- og fiskeridepartementet understreket at det er liten tvil om at marint restråstoff er en stor og viktig ressurs som kan utnyttes bedre enn i dag.

Beregninger viser at det er et stort volum av restråstoff som ikke utnyttes, og det er i hvitfisksektoren potensialet for økt utnyttelse er størst. En undersøkelse fra SINTEF viser at det store potensialet ligger i bedre utnyttelse av hoder, slo og lever fra hvitfisk.

Den manglende utnyttelsen er som regel knyttet til driftsform, der Fiskarlaget i sitt innspill viser til at fartøyutforming og tilrettelegging for lagring om bord, samt mottak på land er avgjørende for om restråstoff kan leveres på en god måte.

Vi peker på at en viktig veg å gå videre er forskning og produktutvikling, samt at det arbeides mer med å tilrettelegge for lagring og ivaretagelse av råstoffet, samt gode mottaksforhold på land.

Norges Fiskarlag kan ikke se at et lovpåbud om at fiskeflåten skal lande alt av restråstoff er mulig nå. Både flåten og landindustrien må uansett, påbud eller ikke, være i stand til å lande dette råstoffet på en god måte for hele verdikjeden.

Les hele innspillet fra Norges Fiskarlag i vedlagte dokument: