Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.04.2018

Løsningen er dialog

Fisk og seismikk

Omlag 100 fiskerikyndige, organisasjonsfolk og næringsrepresentanter er nå samlet i Bergen under årets «Fisk og seismikk». – God dialog og samarbeid er avgjørende for et lavt konfliktnivå, sa Kjell Ingebrigtsen i sitt innledningsforedrag.

«Fisk og seismikk» er et årlig kontaktmøte mellom næringene og de fiskerikyndige for å tilrettelegge for samarbeid og informasjonsdeling.

-Jeg ser det slik at dette er et seminar der vi arbeider videre med de kjørereglene som er lagt og hele tiden har fokus på å forbedre dialogen og reglene gjennom de erfaringene vi gjør. Generelt vil jeg si at vi har en god dialog, sa Ingebrigtsen til forsamlingen.

Ikke mot

Lederen i Fiskarlaget var tydelig på organisasjonen ikke er mot petroleumsvirksomhet, men er avhengig av tilgang til fiskeriressursen når de ulike fiskeriene pågår.

-Jeg opplever at vi har et så godt samarbeid mellom oss, Norsk olje og gass og myndighetene det er mulig å ha. Vi kan ta kontakt med hverandre og vegen er kort for å opprette kontakt i enkeltsaker, samtidig som det nå har kommet på plass avklarte grunnregler.

Nei noen steder

Kjell Ingebrigtsen viste også til Landsmøtet i Fiskarlagets klare syn til at det ikke må foregå petroleumsaktivitet i de sentrale gyteområdene.

-Landsmøtet og fiskerne har ikke aksept for aktivitet i torskens vugge ved Lofoten og på Mørebankene. Der er vi krystallklar, sier han.

Bredt program

Årets seminar er også lagt opp over to dager med et bredt program (se link).

Kjell Ingebrigtsen hadde åpningsforedrag fra fiskersiden, mens Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon holdt innledning på vegne av Norsk olje og gass.

Fiskarlaget skal delta med innlegg fra både petroleumsansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen og advokat Ståle Hellesø i ettermiddag.

Hellesø skal dele erfaringer fra sitt arbeid for fiskerne i tilknytning til erstatningsnemdas arbeid, mens Kleven Jakobsen sammen med Rune Rasmussen fra Fiskeridirektoratet skal dra opp erfaringslinjer fra dialog i krevende situasjoner mellom fisk og seismikk.

Årets seminar avsluttes onsdag til lunsj.