Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.11.2014

Lønnsomheten ned i 2013

Driftsmargin på 11 prosent

Den årlige analysen av lønnsomheten i fiskeflåten viser en nedgang for andre år på rad. Fiskeridirektoratet presenterer nå tallene for 2013. Driftsmarginen er likevel på 11 prosent.

De totale driftsinntektene for fiskeflåten endte på 11,8 milliarder kroner i 2013. Det totale driftsresultatet viser et overskudd på 1,3 milliarder i 2013. Driftsmarginen var på 11 prosent i 2013, noe som altså er en reduksjon sammenliknet med 2012.

Undersøkelsen viser en nedgang i lønnsomheten for hele fiskeflåten.

Analysen fra Fiskeridirektoratet viser at driftsmarginene i 2013 er om lag halvert siden 2011, som historisk sett var et meget godt år for fiskeflåten.

Les detaljene i undersøkelsen hos Fiskeridirektoratet.