15.05.2024

Lokallag fusjonert

Ny sammenslåing

Tre av Fiskarlagets lokallag i gamle Sogn og Fjordane har slått seg sammen til Fjordane Fiskarlag. Det nye lokallaget blir et av de største i Sør-Norges Fiskarlag.

Tirsdag 14. mai 2024 ble lokallagene HAFS, Bremanger og Flora Fiskarlag historie, da en enstemmig forsamling vedtok sammenslåing og stiftelse av Fjordane Fiskarlag.

Alle de tre lokallagene var samlet til årsmøter i forkant av stiftelsesmøtet og arbeidet avslutter et langsiktig prosjekt som har pågått i nærmere 10 år.

Vi ønsker å samle og forenkle og medlemmene er veldig godt fornøyde med å ha fått etablert et av de største lokallagene i Sør-Norges Fiskarlag, sier nyvalgt leder Runar Grotle.

Foto: Janita Arhaug, Sør-Norges Fiskarlag

Han omtaler det også som svært gledelig at Marie Lending Gullbrå er valgt inn som første kvinnelige styremedlem.

-Styret ser frem til å ta fatt på arbeidet og håper sammenslåingen vil skape enda mer aktivitet og engasjement, sier Grotle.

Lokallagene i det som tidligere var Sogn og Fjordane Fiskarlag, har over tid gjort et omfattende sammenslåingsarbeid. Med det nye Fjordane Fiskarlag på plass, er det nå i tillegg to andre lokallag i området: Nordfjord Fiskarlag – og Byrkenes og Øyane Fiskarlag.

Omfattende program

Det ble en effektiv og innholdsrik ettermiddag for deltagerne på samlingen, som ble holdt i Florø.

I tillegg til de nå nedlagte lokallagenes årsmøter og stiftelsesmøtet, var det også en fagsamling som ble avsluttet med middag på kvelden.

Janita Arhaug. Foto: Henriette Skaar, Norges Fiskarlag

Daglig leder Janita Arhaug (bildet over ) i Sør-Norges Fiskarlag holdt under samlingen innlegg om arbeidet i det relativt nye medlemslaget.

I tillegg var Kvotemeldinga tema, sammen med:

 • Reguleringer – Brosme/Lange, Hestemakrell
 • Holmaneset, Fiskerihavn Kalvåg
 • Turistfisket

Dette er de som skal lede arbeidet i det nye Fjordane Fiskarlag:

 1. Runar Grotle, leder
 2. Andreas Gåsvær, nestleder
 3. Marie Lending Gullbrå
 4. Geir Henning Seljeseth
 5. Fred Otto Norheim
 6. Eivind Larsen 
 7. Åsmund Midtbø.

Vara til styret:

 • Håkon Selvik
 • Geir Magne Røys
 • Kent Rune Hatlem
 • Rune Nilsen
 • Per Daniel Losnegård