Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.09.2014

Løft for minsteprisene

Torskeprisen opp

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har kommet til enighet om høstens nye minstepriser for fisk. Minsteprisene på torsk, sei og hyse øker med fra kr. 0,25 til kr. 1,00 per kilo.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 29. september 2014 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 14,75 (+ kr 0,75)
Torsk 2,5-6,0 kg kr 12,25 (+ kr 1,00)
Torsk 1,0-2,5 kg kr 11,00 (+ kr 0,75)
Torsk under 1,0 kg kr 9,75 (+ kr 0,75)

Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 12,00 (+ kr 0,50)
Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 10,00 (+ kr 0,75)
Hyse under 0,8 kg kr 7,00 (+ kr 0,50)

Sei over 2,3 kg kr 9,75 (+ kr 0,25)
Sei 1,2-2,3 kg kr 9,00 (+ kr 1,00)
Sei under 1,2 kg kr 7,00 (+ kr 1,00)

Lyr over 2,0 kg kr 14,00 (+ kr 1,00)
Lyr 1,0-2,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)
Lyr under 1,0 kg kr 5,50 (+ kr 0,50)

Brosme over 2,0 kg kr 8,50 (+ kr 0,50)
Brosme 1,0-2,0 kg kr 6,50 (+ kr 0,50)

Kveite under 20 kg kr 60,00 (+ kr 5,00)
Kveite 20-40 kg kr 55,00 (+ kr 5,00)
Kveite 40-60 kg kr 45,00 (+ kr 5,00)

Uer, rund over 0,7 kg kr 10,00 (+ kr 0,50)