Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2015

Like mye torsk i 2016

Fiskeriavtalen undertegnet

-Vi er fornøyd, sier Kjell Ingebrigtsen etter at Norge og Russland er enige om fiskeriavtalen for 2016. Totalkvoten for torsk er satt til 894 000 tonn, som er det samme som for 2015, mens hysekvoten er på 244 000 tonn og blåkveite på 22 000 tonn.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møttes i år i Astrakhan i Russland og det har vært møter i kommisjonen hele uken.

-Det er svært positivt at vi fredag ettermiddag har en enighet om en avtale. Enigheten innebærer at vi får stabilitet i kvotenivået når det er grunnlag for det. Dette er viktig for både fiskerne og landindustrien, sier Kjell Ingebrigtsen.

Lederen i Norges Fiskarlag har sammen med landsstyremedlem Solveig Strand og Jan Erik Johnsen deltatt som rådgivere for den norske forhandlingsledelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kjell Ingebrigtsen sier avtalen i hovedsak er i tråd med rådene fra Landsstyret i Norges Fiskarlag.

-Etter vår vurdering er det en ansvarlig tilnærming fiskerikommisjonen har landet på og jeg mener avtalen er til beste for våre to nasjoner og tredjepartsland som nyter godt av det arbeidet vi gjør i felleskap i fiskerikommisjonen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

-Forhandlingsklimaet i kommisjonen har vært godt og samarbeidet om forvaltningen av de viktige felles fiskebestandene i Barentshavet utøves på en god måte og med en dialog preget av gjensidig tillit, poengterer Kjell Ingebrigtsen.

Om avtalen

  • Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2016 settes til 894 000 tonn. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2016 vil være 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.
  • Totalkvoten for hyse er fastsatt til 244 000 tonn for 2016, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 118 700 tonn, inkludert forskningskvoten.
  • På grunn av lav gytebestand ble det besluttet å ikke åpne for kommersielt loddefiske i 2016.
  • Totalkvoten for blåkveite i 2016 er fastsatt til 22 000 tonn. Dette er en økning på 3 000 tonn fra i fjor.
  • Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 30 000 tonn for 2016. Det er en videreføring av årets kvote.
  • Norge og Russland ble enige om gjensidig adgang for hverandres fiskefartøy for fangst av snøkrabbe på norsk og russisk kontinentalsokkel i Smutthullet.

Les også kommentarene fra fiskeriministeren.