Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.08.2018

Liegruppen tok prisen

Kronprinsen åpnet messen

Liegruppen fikk årets Innovasjonspris under åpnningsseremonien av årets Nor-Fishing. Kronprins Haakon stod for den offisielle åpningen av fiskerimessen, 110 år etter at hans egen oldefar gjorde det samme.

Kronprinsen har over lang tid vist stort engasjement for utviklingsspørsmål knyttet til havet, innovasjon, teknologi og bærekraft.

Han fikk skryt av styreleder i stiftelsen Nor-Fishing, fiskeridirektør Liv Holmefjord for dette omfattende engasjementet og for den støtten kongehuset har vist næringslivet generelt og messen spesielt.

Kronprinsen refererte selv til sin oldefar kong Haakon som i 1908 var til stede under et tilsvarende arrangement i Trondheim.

 data-src=

Bildetekst: Det var smekk fullt i teltet på festplassen da kronprins Haakon talte under åpningen av Nor-Fishing 2018

Tok prisen

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik delte ut Innovasjonsprisen til representanter for Liegruppen Fiskeri AS på Straume og Salt Ship Design AS på Stord. Etter den offisielle åpningen fikk kronprinsen bli med rundt på messeområdet og var også innom Salt for å få en dypere innføring i arbeidet med utviklingen av det nye høyteknologiske, kostnadseffektive og miljøvennlige fiskefartøyet.

Skipet skal erstatte Liegruppens fartøy «Libas», som ble solgt til Island i 2016 Nye «Libas» skal leveres i første kvartal 2020.

Fartøyet blir det første fiskefartøyet med hovedmotor som driftes 95 % på nedkjølt naturgass.

– Erfaringen fra dette prosjektet kan komme til å få stor betydning for utviklingen av mer miljøvennlige fiskefartøy nasjonalt og internasjonalt i fremtiden, mener prisvinnerne.

 data-src=

Bildetekst: Representanter for Liegruppen på veg opp på podiet for å motta prisen av fiskeriministeren og styrelederen for stiftelsen Nor-Fishing.

LNG

Når naturgass kjøles ned til -162 grader, går den over fra gassfase til væskefase, også kjent som LNG (Liquified Natural Gas). Nedkjølingen fører til at volumet på gassen reduseres til om lag 1/600 av volumet den har i gassfase. Det gjør at gassen både er energieffektiv og lett å transportere. Flytende gass er ikke giftig og kan heller ikke brenne.  

– Hovedmotoren på nye «Libas» er dimensjonert for effektbehovet for fremdrift og for elektrisk effektbehov ved normal operasjon. Den ene hjelpemotoren kan også veksle mellom LNG og diesel, og slik supplere hovedmotoren under enkelte arbeidsoppgaver og i dårlig vær.

Salt Ship Design fikk også forklart kronprins Haakon at effekten av de innovative systemene om bord er beregnet til å redusere det totale drivstofforbruket med om lag 15 prosent.