Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2018

Leppefiskreguleringen klar

For 2018

Departementet har fastsatt årets leppefiskregulering. Totalkvoten er på 18 millioner leppefisk, hvor 90 prosent kan fiskes av aktører i lukket gruppe og resten går til aktører i åpen gruppe.

– Det ble fisket mye leppefisk i 2016 og 2017, og det er nødvendig med innstramminger i dette fiskeriet for å hindre overfiske. Leppefisk spiser lakselus og er et alternativ til kjemisk avlusning, og det er viktig at vi tar vare på leppefisken, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i en pressemelding fra departementet.

Nytt i 2018 er blant annet at det fastsettes totalkvote og at det for første gang opprettes en lukket gruppe, som vil tildeles 90 prosent av kvoten.

–  Jeg forstår at innstramminger kan være krevende, men på sikt vil dette bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet for aktørene, sier statssekretær Pedersen Åsheim.

De sentrale punktene i reguleringen for 2018 er:

  • Adgangen til å delta i fisket etter leppefisk reguleres med en lukket og en åpen gruppe.
  • For å delta i lukket gruppe er det blant annet et vilkår at fartøyet må ha fisket og levert leppefisk til en verdi av over 50 000 kroner i to av årene 2014- 2016. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette vilkåret blant annet hvis eier av fartøyet har inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet i løpet av 2015 og dessuten har fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kr i 2016.
  • For deltakelse i åpen gruppe gjelder alminnelige vilkår. Det er blant annet et vilkår at eier selv er høvedsmann om bord i fartøyet, med mindre det er gitt dispensasjon i henhold til alminnelige regler. Det er dessuten slik at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy i åpen gruppe. Fartøyeier som deltar med fartøy i lukket gruppe kan ikke også delta med fartøy i åpen gruppe.
  • Det fastsettes en totalkvote på 18 millioner leppefisk, fordelt på tre regioner: 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder, 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Rogaland til 62 grader nord, og 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62 grader nord.
  • Totalkvoten fordeles med 90 prosent til lukket gruppe og 10 prosent til åpen gruppe.
  • Det fastsettes fartøykvoter i lukket gruppe på 45 000 leppefisk per fartøy.
  • Det fastsettes maksimalkvoter i åpen gruppe på 6000 leppefisk per fartøy.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • En redskapsbegrensning på 100 teiner eller ruser per fartøyeier skal gjelde på kyststrekningen fra og med Sverige til og med Agder. På kyststrekningen fra og med Rogaland og nordover skal det gjelde en begrensning på 400 teiner og ruser per fartøyeier.
  • Fisket åpnes 17. juli kl. 08.00 sør for Stadt og 31. juli kl. 08.00 nord for Stadt. Fisket varer til 31. oktober kl. 20.00. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet.

Vedlegg

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2018 [PDF]

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 nr. 2297 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) mv. [PDF]