Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.04.2015

Lederbesøk til Austevoll

Deltar i årsmøtet

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen er tirsdag på dagsbesøk sammen med flere fra organisasjonen til den største fiskerikommunen i Hordaland. Ingebrigtsen skal også delta i årsmøtet i Austevoll Fiskarlag.

Austevoll er den største fiskerikommunen i Hordaland og har et stort og aktivt lokallag.

-Det er både nyttig og spennende å få anledning til å bruke en hel dag til å møte og snakke med folk i næringen og å delta på årsmøtet i lokallaget, sier Kjell Ingebrigtsen.

Når lokallagsleder Øystein Rabben banker i gang årsmøtet klokken 15 er det fremtiden i næringen som er tema. Dette knyttes til hvordan næringen på kysten skal se ut og de politiske rammevilkårene som kan komme ut av blant annet Tveteråsutvalgets arbeid. Kjell Ingebrigtsen og Arne Møgster, som var med i Sjømatindustriutvalget, innleder til temaet.

Skolebesøk

Frem til årsmøtet starter skal Kjell Ingebrigtsen, sammen med fagsjef Joakim Martinsen og daglig leder Brit Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest innom flere deler av næringen i Austevoll. Joakim Martinsen skal som et ledd i Fiskarlagets organisasjons- og rekrutteringsarbeid holde foredrag for elevene ved fiskarfagskulen i Austevoll sammen med Britt Sæle Instebø.

-Både Kjell Ingebrigtsen og Øystein Rabben blir også med for å bidra overfor elevene. Det er en flott anledning for Fiskarlaget til å få synliggjort for elevene hele bredden i vår organisasjonsmessige struktur med både lokallagsleder, administrativ regional leder og styreleder tilstede, sier Joakim Martinsen, som selv representerer Fiskarlagets hovedadministrasjon fra Trondheim.

Etter omvisning på skolen drar Fiskarlagets representanter på besøk til først en og deretter en annen av nestorene i både regional og nasjonal fiskerinæring, når både Inge Hallstensen og deretter Tor Østervold skal besøkes. De to er for øvrig også æresmedlemmer i Fiskarlaget.

Representantene fra Fiskarlaget skal også på besøk i den nye fiskerihavna på Salthella før årsmøtet i lokallaget.

Om lokallaget

Øystein Rabben (bildet) sier han er stolt over å representere en del av næringen som har blitt bygget opp gradvis siden 60-tallet og nå representeres av nesten 100 fartøy der omlag halvparten av fartøyene er havgående innen pelagisk sektor. I 2014 leverte de pelagiske fartøyene fra Austevoll fisk til en verdi av nesten 1,2 milliiarder kroner.