Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2022

Landsstyrets innspill

Reguleringsmøtet

Norges Fiskarlag har denne uken behandlet våre innspill til høstens reguleringsmøte. Møtet holdes hos Fiskeridirektoratet 9.-10. november i Bergen. Alle våre innspill er behandlet av Landsstyret.

Fiskeridirektoratet har i år satt opp en saksliste med 30 punkt til todagersmøtet som skal innhente synspunkt for gjennomføringen av fiskeriene i 2023.

Reguleringsmøtet er lagt opp slik at alle de inviterte også har anledning til å komme med innspill før møtet. Dette er innspill som publiseres fortløpende på direktoratets nettside. 

Landsstyret i Norges Fiskarlag var samlet til møte 25. og 26. oktober og vedtakene vil fortløpende oversendes til Fiskeridirektoratet, som i sin tur publiserer innspillene fra både oss og andre deltagere i sin oversikt som du finner i denne lenken til Fiskeridirektoratets  publiseringsløsning.

Norges Fiskarlag har i forkant av vårt eget Landsstyremøte bedt om innspill fra våre medlemslag. Summen av innspill behandles i møtet og vedtaket oversendes Fiskeridirektoratet som vårt felles synspunkt.

Fiskarlaget har som en service overfor våre medlemmer lagt ut vedtakene i vår medlems-app.

Hos direktoratet vil innspillene bli å finne etter hvert som direktoratet legger Landsstyrets vedtak inn under den enkelte saken i sakslisten for reguleringsmøtet (jfr lenkehenvisningen ovenfor).