Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Landsmøtet i gang

Se dagsprogrammet onsdag

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er fra klokken 10 i gang i Trondheim. Møtet åpnes med malmfull messingblås i regi av Ila Brass Band og føste hovedsak er leder Reidar Nilsens tale til Landsmøtet.

Hovedprogrampostene på åpningsdagen er leders tale og behandling av den fiskeripolitiske saken, der fiskeriminister Elisabeth Aspaker og 1. nestleder Jonny Berfjord er innledere.

Dagsprogrammet onsdag 13. november kan du se her:

kl. 0830 – 1000

REGISTRERING

kl. 1020 – 1145

 • Sak 1. ÅPNING
 • Leders tale
 • Hilsningstaler
 • Sak 2. KONSTITUERING

  • a. Registrerte representanter og gjester
  • b. Forretningsorden
  • c. Valg av 3 dirigenter
  • d. Valg av 3 sekretærer
  • e. Valg av Fullmaktsnemnd (3 medlemmer)
  • f. Valg av Redaksjonsnemnd (4 medlemmer)
  • g. Valg av Budsjett- og lønnsnemnd(4 medl)
  • h. Godkjenning av sakliste og arbeidsplan

kl. 1145 – 1150

Sak 3. FULLMAKTSNEMNDAS INNSTILLING OM GODKJENNING AV DE VALGTE REPRESENTANTER TIL LANDSMØTET

kl. 1150- 1300

Sak 4. BERETNING FOR NORGES FISKARLAG 2011/2012

kl. 1300 – 1430

LUNSJ

kl. 1430 – 1830

Sak 5. FISKEFLÅTEN, GRUNNLAGET FOR VERDISKAPING I HELE SJØMATNÆRINGA

Innleder: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Innleder: 1. nestleder Jonny Berfjord