Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.07.2017

Landsmøteinfo klar

1.- 2. november 2017

Møteprogrammet for Norges Fiskarlags 47. landsmøte er nå klart. Se også påmeldingsinformasjon til delegater og gjester for møtet som holdes i Trondheim 1.- 2. november 2017.

Fiskarlaget holder sitt landsmøte ved Scandic Nidelven hotell i Trondheim. Vi har reservert rom for delegater, gjester og media ved hotellet. All påmelding til Landsmøtet kan gjøres fra 15. august her på Fiskarlagets nettside.   

Påmelding på nett

Vi sender ut formelle invitasjoner til møtet 15. august og samme dag legges altså påmeldingsportalen for møtet ut på nettsiden vår. Alle deltagere i møtet bes om å benytte påmeldingsportalen, og vi har satt påmeldingsfristen til 20. september.      

Delegater og tillitsmenn    

Delegater til møtet velges fra medlemslagene og Fiskarlaget får oversendt informasjon om delegater og andre deltagere fra sine regionlag og gruppeorganisasjoner. Vi vet derfor hvem som kommer.

Av praktiske hensyn ber vi likevel alle benytte påmeldingsportalen. Dette gjelder både delegater, Landsstyre, æresmedlemmer og andre tillitsmenn, samt ansatte som får dekket sin reise og opphold.    

Om reisebestilling og betaling   

Når du registrerer din deltagelse i påmeldingsportalen vil du også bli gitt anledning til å bestille hotell og fly. Dette er et tilbud som alle kan benytte seg av og som blir håndtert av vår reisepartner Berg-Hansen. De som ikke får dekket sin deltagelse vil bli bedt om å angi kortbetaling eller ønske om faktura ved påmelding.    

Rammeprogram for Norges Fiskarlags 47. landsmøte

Agenda, 1. november

08.00- 09.00 Registrering

09.00- 09.20 Musikalsk innslag

09.20- 09.35 Åpning

09.40- 10.00 Leders tale til Landsmøtet

10.00- 10.10 Konstituering

10.10- 10.20 Fullmaktnemndas innstilling

10.20- 10.40 Kaffepause

10.40-11.30 Beretning for Norges Fiskarlag

11.30- 12.30 Lunsj

12.30- 14.15 Fiskeripolitisk sak

  • Innlegg ved Fiskeriminister
  • Innlegg ved leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag

14.15-14.35 Kaffepause

14.35- 15.30 Fiskeripolitisk sak, forts.

15.30- 16.30 Sak: Havmiljø

16.30- 17.00 Oppnevning av æresmedlemmer og prisutdeling

19.30- 23.00 Festmiddag

Agenda, 2. november

09.00- 10.00 Protokoll dag 1, avslutning av saker fra dag 1

10.00- 10.15 Kaffepause

10.15- 11.30 Ny organisasjonsstruktur

11.30- 12.30 Lunsj

12.30- 13.30 Ny organisasjonsstruktur, forts.

13.30- 14.00 Norges Fiskarlags regnskap

  • Beretning Båteierseksjonen
  • Beretning Mannskapsseksjonen

14.00- 15.30

  • Budsjettbehandling NF
  • Fastsettelse av godtgjørelser
  • Tid og sted for neste Landsmøte
  • Valg

15.30 Avslutning