Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2018

Kystmakrell på høring

Rapport fra gruppe

Arbeidsgruppen i Fiskarlaget som har vurdert gruppe- og redskapsinndelingene i kystgruppens makrellfiske har nå lagt frem sin innstilling. Høringsfristen til medlemslagene er 27. april og saken behandles i landsstyret i mai.

Det var i forbindelse med Landsstyrets behandling av Eidesen-utvalgets innstilling det ble signalisert at Fiskarlaget tok sikte på å vurdere inndelingene i kystgruppens makrellfiske. Bakgrunnen for dette var at det de siste 25 årene har vært en rekke reguleringsmodeller, der det de siste årene har det også blitt åpnet opp for økt redskapsfrihet i makrellfisket. Dette har ført til reguleringsmessige utfordringer, spesielt knyttet til grupper med overregulerte kvoter (maksimalkvoter).

Landsstyrets målsetning med utvalget var å bidra til et robust og forenklet reguleringsregime som kunne iverksettes fra og med 2018-sesongen.

Mandatet

Arbeidsgruppen fikk sitt mandat gjennom et landsstyrevedtak i mai 2017. Det har ikke lyktes gruppen å legge fram en samlet innstilling.

Bestillingen fra Landsstyret til den interne arbeidsgruppen ble angitt med følgende moment:

  • vurdere gruppe- og redskapsinndelingene i kystgruppens makrellreguleringer med formål å fremme et robust og forenklet reguleringsregime
  • vurderinger av å slå sammen reguleringsgrupper
  • må ta tilbørlig hensyn til gjeldende balanse i kvotenivåene på fartøynivå i de gjeldende tre reguleringsgruppene
  • gjeldende redskapsfrihet, uavhengig av type deltakeradgang, kan videreføres slik som i dag
  • iverksettelse fra og med 2018-sesongen

Ut på intern høring

Saken er nå sendt ut til en organisasjonsmessig behandling i medlemslagene, med tanke på sluttbehandling på landsstyrets møte 8.-9. mai.

Det er bedt om uttalelser og merknader fra medlemslagene senest 27. april for å kunne behandle saken i landsstyret som planlagt.

 

Les arbeidsgruppens rapport her. (intern link)