Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Kystkulturprisen 2009

Lyriker Helge Stangnes

Lyriker Helge Stangnes ble under Landsmøtet i 2009 tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris.

Tale av Reidar Nilsen ved utdeling av Norges Fiskarlags Kystkulturpris 2009, under landsmøtet, torsdag 12. november.

«Norges Fiskarlag innstiftet en egen Kystkulturpris i 1992. Den prisen skal henge høyt, og deles derfor bare ut i forbindelse med landsmøtet, – og bare når den landsstyreoppnevnte juryen finner verdige kandidater. Jeg skal få lov til å referere juryens valg, og begrunnelsen for tildelingen av Norges Fiskarlags Kystkulturpris 2007:

Juryen for tildeling av Norges Fiskarlags Kystkulturpris har hatt sterke kandidater å velge mellom. Flere av dem som tidligere har fått prisen har fått den for sin innsats på forskning og formidling innen kystkulturen. Denne gangen ønsker juryen å gi Kystkulturprisen et nytt nedslagsfeltet.

årets prisvinner passer fortreffelig til formålsparagrafens definisjon på en person som: -på en uegennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge -. årets prisvinner er nemlig dikter! Han har gjort noe så sjeldent – i kystlandet Norge – som å dikte om kystkultur, og han har gjort det på fiskernes og kystfolkets hverdagsspråk. Han har diktet seg inn i det nære og dagligdagse og skapt kunst av dagligliv.

Han har diktet det daglige nakne slit og strev så vi kjenner det isne under skjorta, men han har gjort det under en skarpøyd humoristisk vinkel – og med en sjølironi som varmer om hjertet. Det er poesi som spenner fra det høystemte til det burleske. Alt i et kulturbilde folk kjenner seg igjen i.

Som naturpoet har han gitt oss sterke opplevelser fra naturens nordnorske katedraler, under skiftende lys og skygge. En kystlandskapets salmedikter. Prisvinneren er en moderne Petter Dass – som har skapt høyverdig kunst av det alminnelige.

Da han lanserte sin første diktsamling i bokform bedømte kultureliten verket hans som ikke kvalifisert til Statens Innkjøpsordning. Men de som kjøper bøker og leser lyrikk, de så det annerledes,- diktsamlingen måtte trykkes flere opplag! Det er det ikke mange poeter som har opplevd.

Dette er første gang Norges Fiskarlags kystkulturpris går til en lyriker. Det er komiteens klare forventning at årets tildeling vil bidra til å høyne kulturprisens alminnelige prestisje.

årets prisvinner er: Helge Stangnes

Jeg vil be Helge Stangnes komme fram og motta prisen, som består av et pengebeløp på kr. 10.000,-, og en krystallvase med følgende inskripsjon:

Kystkulturprisen 2009 tildeles Helge Stangnes for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur.

Vi gratulerer Helge Stangnes! Prisen er et uttrykk for at vi setter stor pris på det arbeidet du har gjort, og vi håper denne pristildelingen vil være til inspirasjon i ditt videre arbeid! »