Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Kystkulturprisen 2007

Arne Tunheim

Arne Tunheim jobbet med maritim utdanning på Volsdalsberga i ålesund, på «Havung», opplæringsbåten som studentane bruker. Tunheim har med sin kunnskap og kreativitet vært med på og spre interesse for kystkultur og fiske blant unge i Møre og Romsdal.

Hans «klasserom» på båten «Havung» og hans entusiasme for å lære bort til den yngre generasjon har vært et lysende eksempel på hvordan vidreføre historie og kultur på en nytenkende måte.

Under tildelingen 3. november på Landsmøtet 2007 var det daværende leder Reidar Nilsen som delte ut prisen.

Han sa da følgende om prisvinneren:

«Norges Fiskarlag innstiftet en egen Kystkulturpris i 1992. Den prisen skal henge høyt, og deles derfor bare ut i forbindelse med landsmøtet, og bare når den landsstyreoppnevnte juryen finner verdige kandidater. Det har de gjort denne gangen, og jeg skal få lov til å referere juryens valg, og begrunnelse for tildelingen av Norges Fiskarlags Kystkulturpris 2007.

Juryen viser til at målet med Norges Fiskarlags Kulturpris er:

– en næringsutvikling basert på arvet innsikt, forståelse og næringstilhørighet, i kombinasjon med moderne kunnskap og teknologi.

For å nå dette målet må kystens folk delta i arbeidet med å skape en utvikling i samsvar med sine mål og interesser. Da er det viktig å være stolt over egen tilhørighet, og ha tro på eget verd og egne verdier. Norges Fiskarlags Kulturpris skal være et virkemiddel i denne sammenheng. –

Av statuttene for prisen framgår det videre at:

-Kulturprisen tildeles person/organisasjon som på en egennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelsen for en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. Kulturarbeidet skal i denne forstand tolkes vidt, med hovedvekt på framtidsrettet arbeid. –

Blant årets kandidater falt juryens valg på en som på en suveren måte har trukket de lange linjer mellom fortid og nåtid i kystkultursammenheng og som i høyeste grad må sies å være framtidsrettet i sitt arbeid.

Det står respekt av kandidatens årelange innsats for å fremme kystkulturen vår. Både gjennom sitt private engasjement og gjennom de institusjoner han har vært tilknyttet har han utrettelig jobbet for å øke forståelsen for den levende kyst- og fiskerikulturen som han er så stolt av. Hans arbeid har i stor grad vært rettet mot den yngre generasjon rettet mot barnehager, barneskoler og videregående skoler som er særdeles viktig for både nåværende og fremtidig rekruttering til fiskerinæringen.

årets prisvinner har vært og er en ildsjel i arbeidet for å fremme kystens interesser. Dagens fiskeri- og kystnæringer har vært sentrale premissleverandører i hans arbeid for å fremme kystkulturen, dokumenterer endringer og skape grunnlag for nytenking.

Det overordna målet for kandidaten ser hele tida ut til å ha vært nettopp det: å gjøre vår fjerne og nære forhistorie på kysten til et engasjerende allemannseie på veien inn i framtida.

Etter juryens oppfatning var det en lykke for kystkulturen at vi har ildsjeler av denne typen som setter inn all sin nysgjerrighet, oppfinnsomhet, energi og pågangsmot inn i arbeidet med å gjøre alt dette til allemannseie, – ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Årets prisvinner er: Arne Tunheim

Kystkulturprisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,-, og en krystallvase med følgende inskripsjon: Kystkulturprisen 2007 tildeles Arne Tunheim for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur.

Vi gratulerer Arne Tunheim! Prisen er et uttrykk for at vi setter stor pris på det arbeidet du har gjort, og vi håper denne pristildelingen vil være til inspirasjon i ditt videre arbeid! »