Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Kystkulturprisen 2005

Torunn Herje

Torunn Herje (født 22. januar 1953) er en norsk arkeolog og museumsdirektør. Herje ble født i Oslo, men vokste opp også i Trondheim og Molde.

Herje ble magister i arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1985. Hun arbeidet deretter som forskningsassistent ved Vitenskapsmuseet i Trondheim 1985-88. I ett år var hun engasjert av Levanger kommune for å skrive kommunens arkeologiske historie, og hun begynte i 1989 som direktør for Norveg senter for kystkultur og kystnæring. Her førte hun museet fram til et nytt prisbelønt bygg, og til prisen som årets museum.

Torun Herje var den første lederen av foreningen Namdalskysten, som ble stiftet januar 2005, og var i 2005 primus motor for Kystkultursenteret Norveg.

Hun ble tildelt prisen under Fiskarlagets Landsmøte i 2005 og leder Redar Nilsen sa følgende da prisen ble tildelt:

«Blant årets kandidater falt juryens valg på en som på en suveren måte har trukket de lange linjer mellom fortid og nåtid i kystkultursammenheng og som i høyeste grad må sies å være framtidsrettet.

Kandidaten startet sin karriere som magister i nordisk arkeologi, og har stått ansvarlig for flere utgravinger og kartlegging av sporene etter våre tidligste forfedre på kysten. “ Men uten å fortape seg i fortiden. Tidlig på 1990 €“ tallet tok hun initiativ til, og hadde ansvaret for utvikling og gjennomføring av et prosjekt knyttet til kystkultur og lokalhistorie/arkeologi i ungdomsskolen, et prosjekt som ble svært godt mottatt av både elevene og deres slektninger. Situasjonen i de involverte kystkommunene var, som i så mange andre kommuner langs kysten, preget av manglende kunnskap om en fantastisk historie. Målet var å bidra til større kunnskap og stolthet over egen historie, og har påvirket utdannelsesvalget til flere av elevene som deltok.

Omtrent på samme tid tok hun fatt som konservator/direktør ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger. Museet framstår i dag som en av de mest sentrale museer knyttet til fiskeri- og kystkulturen på Norskekysten.

Ett uttrykk for dette er det at Kystmuseet Woxengs Samlinger i 1997 mottok den første nasjonale museumspris i Norge: -Prisen som årets museum for 1997. –

I ansvarsområdet inngikk også fiskeværet for Sør-Gjæslingan. Måten Sør-Gjæslingan er tatt vare på, er etter juryens oppfatning, et glimrende eksempel på vern gjennom bruk. Der minnene om fortida blir tatt vare på gjennom å gjøres tilgjengelig for dagens mennesker.

Det overordna målet for kandidaten ser hele tida ut til å ha vært nettopp det: å gjøre vår fjerne og nære forhistorie på kysten til et engasjerende allemannseie på veien inn i framtida.

årets prisvinner har vært og er en ildsjel i arbeidet for å fremme kystens interesser. Dagens fiskeri- og kystnæringer har vært sentrale premissleverandører i hennes arbeid for å fremme kystkulturen, dokumentere endringer og skape grunnlag for nytenking.

Det siste store prosjektet i så måte ble innviet i 2004. Da ble Norveg åpnet i Rørvik, etter 13 års omfattende planleggings- utviklings- og påvirkningsarbeid. Etter hvert i samarbeid med mange gode krefter, men med en brennende ildsjel bak.

Selve ideen med Norveg er å skape et symbol for kystens betydning i fritid og framtid.

Etter juryens oppfatning var det en lykke for kystkulturen at du dukket opp når du gjorde, og satte all din nysgjerrighet, energi og pågangsmot inn i arbeidet med å gjøre alt dette til allemannseie, – ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Prisen består av en sjekk på kr 10 000,- og en krystallvase med følgende inskripsjon:

-Kulturprisen 2005 tildeles Torunn Herje for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen

fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur. –

Vi gratulerer deg og håper denne pristildelingen vil være til inspirasjon i ditt videre arbeid! »